Taloudellinen katsaus, kesä 2016

Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,4 % ja seuraavina kahtena vuonna talouskasvuksi ennustetaan 1,0 % ja 1,3 %. Globaali elpyminen pysyy heikkona. Maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää 3,1 prosenttiin v. 2016 ja kiihtyy vain vähän vuosina 2017 ja 2018. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Myös yksityiset investoinnit lisääntyvät tänä vuonna ja erityisesti rakennusinvestoinnit ovat kovassa yli seitsemän prosentin kasvussa. Työttömyyden kasvu on ainakin hetkellisesti pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin, mutta kuluvan vuoden huhtikuussa työttömyysasteen trendi on laskenut 9,1 prosenttiin.

Tuotanto on Suomessa vihdoin kasvussa. Koko talouden arvonlisäys lisääntyi viime vuonna 0,7 % ja kasvuneljänneksiä on nyt koossa 5 peräkkäistä. Talouskasvu on saamassa vauhtia yhä useammilla toimialoilla, vaikkakin rakentamista lukuun ottamatta hyvin hitaasti. Julkisen talouden alijäämä pieneni viime vuonna alle kolmeen prosenttiin. Rahoitusasema pysyy edelleen alijäämäisenä, vaikka alijäämä pieneneekin sopeutustoimien vuoksi. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon ylitti viime vuonna 60 prosentin viitearvon ja velkasuhde jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen on merkittävä avaus luottamuksen palauttamiselle kotimaiseen talouspolitiikkaan. On kuitenkin muistettava se, että sopimuksen vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa vasta viiveellä.

Kieliversiot: