Aikajana

2008

15.9.2008         

Lehman Brothers -investointipankki hakeutuu konkurssiin

7.10.2008

Päätös EU:n periaatteista kansainvälisen talouskriisin torjumiseksi ja rahoitusvakauden turvaamiseksi

12.10.2008 

Euroryhmän maiden ensimmäinen huippukokous: poliittinen päätös toimista euromaiden talouden ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi

2009

10 / 2009

Kreikan velka- ja budjettitilastoja koskevat epäselvyydet tulevat ilmi

2010

18.3.2010

Kreikan pääministeri pyytää EU:n päämiehiltä valmiustilalainaa

2.5.2010

Eurohuippukokouksen poliittinen päätös Kreikan ensimmäisestä rahoitustukiohjelmasta (euromaiden kahdenväliset lainat, IMF)

9.-10.5.2010

Ecofinin/euroryhmän poliittiset päätökset perustaa Euroopan rahoitusvakausväline ERVV ja EU-budjettiin perustuva Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM

14.5.2010

EKP:n SMP-arvopaperimarkkinaohjelma tulee voimaan

28.11.2010

Euroryhmän poliittinen päätös rahoitustukiohjelmasta Irlannille (ERVV/ERVM, IMF, Ruotsin, Iso-Britannian ja Tanskan kahdenväliset lainat)

16.-17.12.2010

Eurooppa-neuvoston periaatepäätös Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta ja EU:n perussopimuksen muuttamisesta yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä noudattaen

2011

16.5.2011

Poliittinen päätös rahoitustukiohjelmasta Portugalille

21.7.2011

Poliittinen päätös Kreikan, Portugalin ja Irlannin lainaehtojen muuttamisesta

2012

28.2.2012

Velkajärjestelyllä leikataan Kreikan velkaa yksityisille sijoittajille 107 miljardia euroa

14.3.2012

Euroryhmän päätös Kreikan toisesta rahoitustukiohjelmasta (ERVV), johon osallistuu myös IMF

29.6.2012

Eurohuippukokouksen periaatepäätös pankkiunionin perustamisesta ml. yhteisestä pankkivalvonta ja pankkien suora pääomittaminen EVM:stä

21.7.2012 

Euroryhmän päätös rahoitustukiohjelman myöntämisestä Espanjalle pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi (aluksi ERVV:n kautta, sittemmin EVM)

2.8.2012

EKP ilmoittaa velkakirjojen OMT-osto-ohjelmasta

8.10.2012

EVM aloittaa virallisesti toimintansa

26.11.2012

Euroryhmän päätös Kreikan lainaehtojen lisähuojennuksista (kahdenvälisten ja ERVV-lainojen maturiteetin pidennys, ERVV-lainojen korkojenmaksun lykkäys 10 vuodella, korkojen alennus; euroalueen maat sitoutuivat siirtämään Kreikalle kansallisten keskuspankkiensa SMP-tuotot sulkutilille velanhoitoa varten)

2013

24.4.2013

Euroryhmän poliittinen päätös Kyproksen rahoitustukiohjelmasta (EVM, IMF)

8.12.2013

Irlannin rahoitustukiohjelma päättyy

31.12.2013

Espanjan rahoitustukiohjelma pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi päättyy

2014

17.5.2014

Portugali irtautuu rahoitustukiohjelmasta etuajassa

9.12.2014

Euroryhmän poliittinen päätös Kreikan toisen ohjelman pidentämisestä 28.2.2015 saakka

2015

20.2.2015

Euroryhmän poliittinen päätös Kreikan toisen ohjelman pidentämisestä 30.6.2015 saakka

26.6.2015

Kreikan toisen rahoitustukiohjelman loppuun saattamista koskevat neuvottelut päättyvät Kreikan hylätessä velkojien ehdotuksen

27.6.2015

Euroryhmä hylkää Kreikan pyytämän toisen ohjelman kolmannen pidennyksen

30.6.2015

Kreikan toinen rahoitustukiohjelma päättyy. Ohjelmasta jää maksamatta n. 38 mrd. € (euromaat ja IMF). Kreikka ei pysty maksamaan IMF:n lainoja takaisin. Kreikka pyytää uudestaan toisen ohjelman pidennystä ja uutta kaksivuotista EVM-lainaohjelmaa. Euroryhmä toteaa uudestaan, ettei toisen ohjelman pidennykselle ole edellytyksiä.

7.7.2015

Euroryhmä toteaa Kreikan toisen ohjelman rauenneen ja katsoo että edellytyksiä Kreikan EVM:lle esittämän pyynnön tarkistelemiseksi ei ole

8.7.2015

Kreikka pyytää uutta kolmevuotista EVM-ohjelmaa

12.7.2015

Eurohuippukokouksen linjaus ennakkoehdoista uutta ohjelmaa koskevien neuvottelujen aloittamisesta

16.7.2015

Euroryhmä tekee poliittisen periaatepäätöksen ohjelmaneuvotteluiden aloittamisesta.

17.7.2015

EU-maiden kesken sovitaan 7,2 mrd. euron ns. siltalainan myöntämisestä ERVM:stä Kreikalle kolmeksi kuukaudeksi Kreikan maksukyvyttömyyden välttämiseksi, kunnes ohjelmaneuvottelut saadaan päätökseen

14.8.2015

Euroryhmä tekee poliittisen päätöksen kolmivuotisesta EVM:n lainaohjelmasta Kreikalle. Ohjelman suuruus on enintään 86 mrd. euroa

31.3.2016 Kyproksen rahoitustukiohjelma päättyy
20.7.2017 IMF tekee periaatepäätöksen Kreikalle myönnettävästä 1,6 mrd. euron rahoitustukiohjelmasta. 
21.6.2018 Euroryhmän päätös Kreikan ohjelman päättymisen yhteydessä maalle myönnettävistä velkaehtojen huojennuksista (SMP-tuottojen palautuksen jatkaminen, ERVV-lainojen laina-aikojen ja lyhennysvapaan pidentäminen 10 vuodella, erään korotetun korkomarginaalin poisto)
20.8.2018 Kreikan kolmas rahoitustukiohjelma päättyy