Aikajana

2008

15.9. Lehman Brothers -investointipankki hakeutuu konkurssiin.

7.10. Päätös EU:n periaatteista kansainvälisen talouskriisin torjumiseksi ja rahoitusvakauden turvaamiseksi.

12.10. Euroryhmän maiden ensimmäinen huippukokous: poliittinen päätös toimista euromaiden talouden ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.

2009

Lokakuu Kreikan velka- ja budjettitilastoja koskevat epäselvyydet tulevat ilmi.

2010

18.3. Kreikan pääministeri pyytää EU:n päämiehiltä valmiustilalainaa.

2.5. Eurohuippukokouksen poliittinen päätös Kreikan ensimmäisestä rahoitustukiohjelmasta (euromaiden kahdenväliset lainat, IMF).

9.–10.5. Ecofinin/euroryhmän poliittiset päätökset perustaa Euroopan rahoitusvakausväline ERVV ja EU-budjettiin perustuva Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM.

14.5. EKP:n SMP-arvopaperimarkkinaohjelma tulee voimaan.

28.11. Euroryhmän poliittinen päätös rahoitustukiohjelmasta Irlannille (ERVV/ERVM, IMF, Ruotsin, Britannian ja Tanskan kahdenväliset lainat).

16.–17.12. Eurooppa-neuvoston periaatepäätös Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta ja EU:n perussopimuksen muuttamisesta yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä noudattaen.

2011

16.5. Poliittinen päätös rahoitustukiohjelmasta Portugalille.

21.7. Poliittinen päätös Kreikan, Portugalin ja Irlannin lainaehtojen muuttamisesta.

2012

28.2. Velkajärjestelyllä leikataan Kreikan velkaa yksityisille sijoittajille 107 miljardia euroa.

14.3. Euroryhmän päätös Kreikan toisesta rahoitustukiohjelmasta (ERVV), johon osallistuu myös IMF.

29.6. Eurohuippukokouksen periaatepäätös pankkiunionin perustamisesta ml. yhteisestä pankkivalvonta ja pankkien suora pääomittaminen EVM:stä.

21.7. Euroryhmän päätös rahoitustukiohjelman myöntämisestä Espanjalle pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi (aluksi ERVV:n kautta, sittemmin EVM).

2.8. EKP ilmoittaa velkakirjojen OMT-osto-ohjelmasta.

8.10. EVM aloittaa virallisesti toimintansa.

26.11. Euroryhmän päätös Kreikan lainaehtojen lisähuojennuksista (kahdenvälisten ja ERVV-lainojen maturiteetin pidennys, ERVV-lainojen korkojenmaksun lykkäys 10 vuodella, korkojen alennus; euroalueen maat sitoutuivat siirtämään Kreikalle kansallisten keskuspankkiensa SMP-tuotot sulkutilille velanhoitoa varten).

2013

24.4. Euroryhmän poliittinen päätös Kyproksen rahoitustukiohjelmasta (EVM, IMF).

8.12. Irlannin rahoitustukiohjelma päättyy.

31.12. Espanjan rahoitustukiohjelma pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi päättyy.

2014

17.5. Portugali irtautuu rahoitustukiohjelmasta etuajassa

9.12. Euroryhmän poliittinen päätös Kreikan toisen ohjelman pidentämisestä 28.2.2015 saakka

2015

20.2. Euroryhmän poliittinen päätös Kreikan toisen ohjelman pidentämisestä 30.6.2015 saakka.

26.6. Kreikan toisen rahoitustukiohjelman loppuun saattamista koskevat neuvottelut päättyvät Kreikan hylätessä velkojien ehdotuksen.

27.6. Euroryhmä hylkää Kreikan pyytämän toisen ohjelman kolmannen pidennyksen.

30.6. Kreikan toinen rahoitustukiohjelma päättyy. Ohjelmasta jää maksamatta n. 38 mrd. € (euromaat ja IMF). Kreikka ei pysty maksamaan IMF:n lainoja takaisin. Kreikka pyytää uudestaan toisen ohjelman pidennystä ja uutta kaksivuotista EVM-lainaohjelmaa. Euroryhmä toteaa uudestaan, ettei toisen ohjelman pidennykselle ole edellytyksiä.

7.7. Euroryhmä toteaa Kreikan toisen ohjelman rauenneen ja katsoo että edellytyksiä Kreikan EVM:lle esittämän pyynnön tarkistelemiseksi ei ole.

8.7. Kreikka pyytää uutta kolmevuotista EVM-ohjelmaa.

12.7. Eurohuippukokouksen linjaus ennakkoehdoista uutta ohjelmaa koskevien neuvottelujen aloittamisesta.

16.7. Euroryhmä tekee poliittisen periaatepäätöksen ohjelmaneuvotteluiden aloittamisesta.

17.7. EU-maiden kesken sovitaan 7,2 mrd. euron ns. siltalainan myöntämisestä ERVM:stä Kreikalle kolmeksi kuukaudeksi Kreikan maksukyvyttömyyden välttämiseksi, kunnes ohjelmaneuvottelut saadaan päätökseen.

14.8. Euroryhmä tekee poliittisen päätöksen kolmivuotisesta EVM:n lainaohjelmasta Kreikalle. Ohjelman suuruus on enintään 86 mrd. euroa.

2016

31.3. Kyproksen rahoitustukiohjelma päättyy.

2017

20.7. IMF tekee periaatepäätöksen Kreikalle myönnettävästä 1,6 mrd. euron rahoitustukiohjelmasta.

2018

21.6. Euroryhmän päätös Kreikan ohjelman päättymisen yhteydessä maalle myönnettävistä velkaehtojen huojennuksista (SMP-tuottojen palautuksen jatkaminen, ERVV-lainojen laina-aikojen ja lyhennysvapaan pidentäminen 10 vuodella, erään korotetun korkomarginaalin poisto).

20.8. Kreikan kolmas rahoitustukiohjelma päättyy.