Ohjelmamaat

  Bilateraalilainat ERVV-lainat EVM-lainat IMF¹ ERVM-lainat Yhteensä

Euromaiden rahoitustukiohjelmat 2010–2018

Kreikka 52,9 130,9 59,9 5,7 - 249,4
Kypros - - 6,3 0,7 - 7,0
Portugali3 - 24,0 - 0,0 24,3 48,3
Irlanti3 (4,8)2 17,7 - 0,0 22,5 40,2
Espanja4 - - 23,7 - - 23,7

Lainojen tilanne 31.12.2019, mrd. euroa

1 IMF:n käyttämän valuutan, SDR:n, arvo saattaa heilahdella euroon nähden ja muuttaa kokonaissummia. Kurssi 31.12.2019.
2 Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska myönsivät Irlannille kahdenvälistä lainaa yhteensä 4,8 mrd. euroa.
3 Irlanti ja Portugali maksoivat IMF-lainansa etuajassa pois.
4 Espanja on maksanut EVM-lainaa etuajassa takaisin yli 17 mrd. euroa.


Kreikan kolmannen rahoitustukiohjelman päätyttyä elokuussa 2018, kaikki euromaiden rahoitustukiohjelmat ovat päättyneet. Uusia lainaeriä ei enää maille makseta.

Kreikka

Kreikalle myönnettiin kolme rahoitustukiohjelmaa, vuosina 2010, 2012 ja 2015.

Kreikan ensimmäisestä ohjelmasta sovittiin toukokuussa 2010. Ohjelma keskeytettiin 2011. Euromaat maksoivat kahdenvälisinä lainoina Kreikalle 52,9 miljardia euroa ja IMF 20,1 miljardia euroa. Alkuperäisestä 110 mrd. euron kokonaissummasta jäi maksamatta 37 mrd. euroa.

Heinäkuussa 2011 tehtiin periaatepäätös Kreikan toisesta ohjelmasta, joka lopulta hyväksyttiin euroryhmässä maaliskuussa 2012. Toinen ohjelma päättyi kesäkuun lopussa 2015. Kreikan toisesta ohjelmasta maksettiin rahoitustukea Euroopan rahoitusvakausvälineestä 130,9 miljardia euroa. ERVV:n rahoitustukea jäi maksamatta 12,7 mrd. euroa. IMF:n osuudeksi sovittiin noin 28 miljardia euroa, josta jäi maksamatta noin 17 mrd. euroa.

Elokuussa 2015 sovittiin Kreikan kolmannesta ohjelmasta. Rahoitustuen suuruus oli enintään 86 mrd. euroa ja se toteutettiin Euroopan vakausmekanismin kautta. Ohjelma päättyi elokuussa 2018 ja siitä maksettiin rahoitustukea yhteensä 61,9 mrd. euroa. Kreikka maksoi helmikuussa 2017 lainaa takaisin 2 mrd. euroa. Ohjelmasta jäi maksamatta 24 mrd. euroa. IMF teki heinäkuussa 2017 periaatepäätöksen uudesta 1,6 mrd. euron ohjelmasta, mutta ohjelmaa ei aktivoitu.

Kypros

Kyprokselle myönnettiin enintään 10 miljardin euron rahoitustukiohjelma huhtikuussa 2013. Kansainvälisen valuuttarahaston osuus ohjelmasta oli noin miljardi euroa. Ohjelma päättyi maaliskuussa 2016. Kyprokselle maksettiin tukea yhteensä 7,3 mrd. euroa. EVM-rahoitustukea jäi maksamatta 2,7 mrd. euroa.

Portugali

Portugalille myönnettiin toukokuussa 2011 rahoitustukea 78 miljardia euroa. Rahoitustukiohjelma päättyi toukokuussa 2014, minkä jälkeen Portugali siirtyi Espanjan ja Irlannin tavoin ohjelman jälkeiseen valvontaan. Portugali nosti tukea 76 miljardia euroa.

Irlanti

Irlannille myönnettiin 67,5 miljardin euron suuruinen rahoitustukiohjelma joulukuussa 2010. Irlanti irtautui Espanjan tavoin tukiohjelmasta vuoden 2013 lopussa ja siirtyi ohjelman jälkeiseen valvontaan.

Espanja

Espanjalle myönnettiin heinäkuussa 2012 rahoitustukea rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseksi enintään 100 miljardia euroa. Espanjan ohjelma oli kestoltaan 18 kuukautta, jonka päätyttyä Espanja irtautui tukiohjelmasta vuoden 2013 lopussa ja siirtyi ohjelman jälkeisen valvonnan piiriin. Espanja nosti tukea 41,3 miljardia euroa.

ERVV = Euroopan rahoitusvakausväline
ERVM = Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi
EVM = Euroopan vakausmekanismi
IMF = Kansainvälinen valuuttarahasto