Espanja

Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävakaus heijastui Espanjan valtion julkisen talouden tilaan. Yritykset vakauttaa pankkisektoria olivat nopeasti kasvattaneet Espanjan velkataakkaa ja heikentäneet maan luottoluokitusta, mikä johti Espanjan valtion rahoitusaseman heikentymiseen.

Espanjalaispankkien ongelmat johtuivat pääosin kiinteistökuplan puhkeamisesta ja siihen liittyvästä velkaantumisasteen noususta. Espanja ei pystynyt omilla toimillaan palauttamaan pankkisektorin vakautta, ja pankkeja jouduttiin kansallistamaan kokonaan tai osittain. Lopulta Espanja joutui kesäkuussa 2012 hakemaan euroalueen tukea pankkisektorinsa tervehdyttämiseksi. Euroalueen valtiovarainministerit tekivät kesäkuussa 2012 päätöksen rahoitustuen myöntämisestä Espanjan pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi.

Espanjan rahoitustukiohjelma päättyi joulukuussa 2013. Espanja siirtyi ohjelmansa päätyttyä ohjelman jälkeisen valvonnan piiriin kunnes 75 % euromaiden sille myöntämästä rahoitustukilainasta on maksettu takaisin.

Ohjelman sisältö ja tavoitteet

Espanjan ohjelman tavoitteena oli yksinomaan pankkisektorin tervehdyttäminen toisin kuin muissa euroalueen maiden rahoitustukiohjelmissa.

Espanjalaisten pankkien pääsy kansainvälisille lainamarkkinoille oli ollut vaikeaa vuodesta 2010 lähtien. Erityisesti kriisi koski pienempiä pankkeja. Pankkien pääomatarpeet arvioitiin perusteellisilla taseiden arvioinneilla ja stressitesteillä. Tämän perusteella kartoitettiin pankkien pääomitustarpeet.

Tukea saaneilta pankeilta edellytettiin uudelleenjärjestelyjä.. Niissä ohjaavina periaatteina olivat EU:n valtiontukisäännöstön mukaisesti elinkelpoisuus, taakanjako ja kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen.

Tuki annettiin Espanjan valtion pankkisektorin järjestelyrahastolle (Fund for Orderly Bank Restructuring, FROB), joka kanavoi tuen eteenpäin pankkisektorille.

Ohjelman koko

Espanjan pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi annettavan tukilainan enimmäismääräksi sovittiin kesäkuussa 2012 yhteensä 100 miljardia euroa. Espanja nosti Euroopan vakausmekanismi EVM:stä lainaa yhteensä 41,3 miljardia euroa.