Lausuntopyyntöjä

Lausuntopyyntö alennettuja verokantoja koskevasta komission ehdotuksesta COM(2018)

Lausuntopyyntö jäsenvaltioiden välisen kaupan ALV-järjestelmän teknisiä toimenpiteitä koskevasta komission ehdotuksesta

Lausuntopyyntö pienyritysten erityisjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta