Lausuntopyyntöjä

Lausuntopyyntö komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi maksupalveluntarjoajista ja maksutietojen vaihtamisesta

Lausuntopyyntö alennettuja verokantoja koskevasta komission ehdotuksesta COM(2018)

Lausuntopyyntö pienyritysten erityisjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin ja valmiste-veroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin muuttamisesta

Lausuntopyyntö jäsenvaltioiden välisen kaupan ALV-järjestelmän teknisiä toimenpiteitä koskevasta komission ehdotuksesta