Lausuntopyyntöjä

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin ja valmiste-veroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin muuttamisesta