Takaisin

Päätös HäHaO 16/0261/3 Sivutoimi

Tutkimatta jättäminen                                                                      Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Valitusaika

Sivutoimi                                                                                             Päätös 16/0261/3

 

                                                                                                             A: 17.3.2016

 

Vartijana työskentelevä A oli ilmoittanut työantajalleen työskentelevänsä 1.1.2015 alkaen toisen työnantajan palveluksessa hoitajana 8-20 tuntia kuukaudessa. Työnantaja oli valituksenalaisella päätöksellään kieltänyt A:ta hoitamasta sivutointa yli 25 tuntia kuukaudessa. Työnantaja oli 3.2.2015 lähettänyt A:lle päätöstä koskevan selvennyksen ja valitusosoituksen. A vaati viraston päätöksen kumoamista ja perusteli valituksen viivästymistä sillä, että päätöksen saapumisessa A:lle oli kestänyt luvattoman kauan aikaa ja että hänelle oli ilmoitettu virheellisesti, ettei päätöksestä saa valittaa.

Hallinto-oikeus totesi, että A:n oli katsottava saaneen valitusosoituksen tiedokseen 10.2.2015, joten valitusaika oli päättynyt 12.3.2015. Koska A:n valitus oli saapunut hallinto-oikeuteen 10.4.2015, oli sen katsottava saapuneen myöhässä.

 

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_57_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_22_§

Valtion_virkamieslaki_16_§

Valtion_virkamieslaki_51_§_2_momentti

Hallintolaki_59_§