Takaisin

Päätös HeHaO 16/1020/2 Takaisinperintä

Takaisinperintä                                                                                  Helsingin hallinto-oikeus

Hallintoriita

Puolustusvoimat                                                                              Päätös 16/1020/2

Kuulemismenettely         

                                                                                                             A: 23.12.2016

                                                                                        

A oli palvellut kriisinhallintaoperaation operaatioesikunnassa Kreikassa. A:lta oli 17.11.2014 päätetty periä takaisin hänelle maksetun toisen palvelusvapaalennon kustannukset 448,53 euroa. A:n oikaisuvaatimus takaisinperintäpäätöksen kumoamisesta oli hylätty.

Hallinto-oikeus katsoi jääneen epäselväksi, onko A:lle varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen takaisinperinnän aloittamista. Takaisinperintää ei ollut pantu täytäntöön oikaisuvaatimus- ja valitusmenettelyn aikana. Ottaen huomioon A:n mahdollisuus lausua asiasta oikaisumenettelyn yhteydessä ja valitusvaiheessa hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut ilmennyt sellaista kuulemisvirhettä, jonka perusteella päätös tulisi kumota.

Hallinto-oikeus totesi, että puolustusministeriön päätöksessä olevaa kohtaa koskien palvelusvapaalentojen määrää tuli tulkita asiayhteydessään. Päätöksen mukaan pääsääntönä oli, että valtion korvaa vain yhden palvelusvapaalennon Suomeen. Päätöksen poikkeusehdon kahden palvelusvapaamatkan korvaamisesta oli katsottava koskevan vain Keski-Afrikan tasavallassa palvelevaa henkilöstöä. Koska A ei ollut palvellut Keski-Afrikan tasavallassa vaan Kreikassa, ei poikkeusehto koskenut häntä. A:lle maksetun toisen palvelusvapaamatkan hinta oli voitu periä takaisin sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 35 §:n mukaisesti.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki _34_§_1_momentti

Laki_sotilaallisesta_kriisinhallinnasta_35_§