Takaisin

Päätös P-SHaO 16/0432/2 Siirtymisvelvollisuus

Siirtymisvelvollisuus                                                                                Pohjois-Suomen

Puolustusvoimat                                                                                 hallinto-oikeus

Organisaatiouudistus                                                                          

Tutkimatta jättäminen                                                                      Päätös 16/0432/2

Yhteistoimintamenettely                                                                    

A: 25.5.2016

 

A oli määrätty 1.1.2015 lukien osastoinsinöörin tehtävään Puolustusvoiminen logistiikkalaitokseen Tampereelle. Puolustusvoimauudistukseen liittyvässä henkilöstösuunnitelmassa A oli jo ehditty määrätä lähemmäs kotipaikkakuntaansa Sodankylään. Logistiikkalaitoksen lisäresurssitarpeen vuoksi logistiikkalaitokseen kohdennettiin Sodankylästä lisätehtäviä ja henkilöitä A mukaan lukien. Samalla A:lle aikaisemmin osoitettu tehtävä lakkautettiin.

Hallinto-oikeus jätti yhteistoimintaan liittyvät kuulemista ja neuvotteluja koskevat valitusperusteet toimivaltaansa kuulumattomina tutkimatta. Puolustusvoimista annetun lain esitöiden mukaan puolustusvoimien tehtävien hoito oli ensisijaisesti pyrittävä järjestämään vapaaehtoisin henkilöjärjestelyin. A oli määrätty siirtymään toiseen tehtävään tilanteessa, jossa Puolustusvoiminen logistiikkalaitoksen lisäresurssien tarpeen vuoksi organisaatiossa avautunut insinöörin tehtävä oli tullut täyttää. A valittiin logistiikkalaitoksessa avautuneeseen insinöörin tehtävään ammattitaitonsa ja työkokemuksensa perusteella. Pääesikunnan lausunnosta ei kuitenkaan ilmennyt, miten puolustusvoimat oli selvittänyt mahdollisuutta täyttää tehtävä vapaaehtoisuuteen perustuen. A:lle aikaisemmin osoitettu tehtävä Sodankylässä oli kuitenkin lakkautettu, joten A:lla ei enää olisi ollut mahdollisuutta siirtyä Sodankylään, vaikka insinöörin tehtävään Tampereella olisi löytynyt vapaaehtoinen henkilö. Hallinto-oikeus katsoi, ettei siirrosta voitu katsoa aiheutuvan kohtuutonta haittaa A:lle, kun otettiin huomioon Sodankylän tehtävän lakkauttaminen ja joustavat työskentelymahdollisuudet osittain A:n kotipaikkakunnan lähellä sijaitsevasta yksiköstä käsin. Päätös ei näin ollen ollut lainvastainen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki_6_§

Laki_yhteistoiminnasta_valtion_virastoissa_ja_laitoksissa_45_§

Laki_puolustusvoimista_41_§_1_momentti