Takaisin

Päätös TuHaO 15/0009/1 Palkan takaisinperintä

Palkan takaisinperintä                                                                      Turun hallinto-oikeus

Hallintoriita

Oikeudenkäyntikulut                                                                      Päätös 15/0009/1

                     

                                                                                                             A: 16.1.2015

                                                                                              

Virasto oli vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan takaisin virastolle hänelle aiheettomasti 1.7.–31.7.2011 maksettu palkka 1 062,15 euroa. Lisäksi virasto oli vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut asiassa 182,00 euroa laillisine viivästyskorkoineen.

A:n palvelussuhde oli päättynyt 30.6.2011. A:lle oli lähetetty kolme maksukehotusta, joista huolimatta A ei ollut suorittanut erääntynyttä saatavaa. A ei ollut myöskään hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä viraston hakemuksen johdosta. A ei siten ollut hallinto-oikeudessa kiistänyt vaatimusta perusteeltaan eikä määrältään.

Hallinto-oikeus hyväksyi hakemuksen ja velvoitti A:n suorittamaan virastolle takaisin aiheettomasti maksetun palkan 1 062,15 euroa. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti A:n korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut 182,00 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.

 

Lainvoimainen.