Päätöksenteko

Suomi osallistuu euroalueen vakaudenhallintaan osana euroryhmää, joka tekee poliittiset päätökset tarvittavista toimista.

Euroryhmä koostuu euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä. Lisäksi euroryhmän kokouksiin osallistuvat Euroopan komission talous- ja raha-asioiden komissaari ja Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja. Kun esillä on rahoitustukiohjelmia, kokoukseen voidaan kutsua myös Euroopan vakausmekanismin (EVM) toimitusjohtaja sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edustaja.

Euroryhmän kokoukset valmistellaan euroryhmän työryhmässä, jossa jäsenmaita edustavat korkean tason virkamiehet (valtiosihteeritaso). Muodolliset tukipäätökset tehdään Euroopan vakausmekanismin hallintoelimissä.

Päätöksenteko Suomessa

Lisätietoa

Euroryhmän www-sivut
EVM:n www-sivut (Euroopan vakausmekanismi)
ERVV:n www-sivut (Euroopan rahoitusvakausväline)