Päätöksenteko

Suomi osallistuu euroalueen vakaudenhallintaan osana euroryhmää, joka tekee poliittiset päätökset tarvittavista toimista.

Euroryhmä koostuu euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä. Lisäksi euroryhmän kokouksiin osallistuvat Euroopan komission talous- ja raha-asioiden komissaari ja Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja. Kun esillä on rahoitustukiohjelmia, kokoukseen voidaan kutsua myös Euroopan vakausmekanismin (EVM) toimitusjohtaja sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edustaja.

Euroryhmän kokoukset valmistellaan euroryhmän työryhmässä, jossa jäsenmaita edustavat korkean tason virkamiehet (valtiosihteeritaso). Muodolliset tukipäätökset tehdään Euroopan vakausmekanismin hallintoelimissä.

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomen kannan sekä informoi hallitusta ja eduskuntaa. Hallitus muodostaa kantansa EU-ministerivaliokunnassa. EU-asiat käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja.

Euroryhmän työryhmä valmistelee euroryhmän kokoukset. Euroryhmä tekee poliittiset päätökset. Euroopan vakausmekanismin hallintoelimet tekevät muodolliset tukipäätökset. Eurohuippukokous määrittelee kriisinhallinnan kehikon, suuntaviivat ja periaatteet. Valmisteluprosessiin osallistuvat myös Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto.

Lisätietoa:

Euroryhmän www-sivut
EVM:n www-sivut (Euroopan vakausmekanismi)
ERVV:n www-sivut (Euroopan rahoitusvakausväline)