Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 11.8.2017 11.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (HE 38/2017 vp; EV 78/2017 vp)

HE 38/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Hannu Koivurinta, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530117

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen