Eduskunnan kirjelmä VM/2020/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (PNE 2/2019 vp; EK 22/2019 vp)

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Miska Lautiainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530212
Asia
Puhemiesneuvosto on tehnyt eduskunnalle ehdotuksen eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (PNE 2/2019 vp). Eduskunta on hyväksynyt ehdotuksen lain muuttamisesta (HaVM 7/2019 vp). Eduskunta päätti, että lain muutos tulee voimaan 1.3.2020. Ehdotuksella saatetaan eduskunnan virkamiehistä annetun lain säännökset vastaamaan valtion virkamieslain (750/94) säännöksiä koskien poikkeamista julkisesta hakumenettelystä, virkamiehen eroamisikää, palvelussuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa karenssia ja valitusoikeuden laajentamista koskemaan virkanimityspäätöksiä sekä valitustietä koskevaa sääntelyä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen