Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/91

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta (HE 82/2020 vp; EV 85/2020 vp)

HE 82/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Merja Taipalus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530052
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verontilityslain 12 f §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen