Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/33

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2020 vp; EV 73/2020 vp)

HE 20/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen