Hallituksen esitys VM/2020/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

HE 119/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Tulojen 1 021 milj. euron lisäys ja määrärahojen 234 milj. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 viides lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan noin 17,6 mrd. euroa. Hallitus päätti vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä, että valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen ehdotetaan 60 milj. euron määrärahaa. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,5 milj. euroa ulkovartiolaiva Turvan juhannuksena vaurioituneen partioveneen korvaamiseen. Maa- ja puutarhatalouden sekä maaseudun yritysten kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen ehdotetaan 30 milj. euroa. Toisaalta yritysten kustannustuen menoarviota alennetaan 30 milj. eurolla. Matkanjärjestäjien konkurssitapauksiin liittyviin korvauksiin ehdotetaan uutta 2 milj. euron arviomäärärahaa. FinnHEMS Oy:n osakekanta on hankittu valtion omistukseen maaliskuussa 2020. Momentin perusteluja täydennetään siten, että yhtiö voisi lentotoiminnan varmistamiseksi sopia yritysjärjestelystä. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy määrärahojen osalta myös mm. muutamia arviomäärärahojen tarkennuksia. Veroihin liittyviä maksujärjestelyjä on käytetty aiemmin ennakoitua vähemmän. Tämä kasvattaa verotuloja kuluvan vuoden osalta. Lisäksi verotuloarvioissa on otettu huomioon viimeisimmät tiedot kertymien ja veropohjien kehityksestä. Arvonlisäveron tuottoennustetta ehdotetaan korotettavan 992 milj. eurolla. Siihen sisältyy myös covid-19-epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden koti-maisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan käytön laajentaminen koskemaan myös elo—lokakuuta 2020. Myös yhteisöveron ja vakuutusmaksuveron tuottoa ehdotetaan korotettavan. Maksujärjestelyistä johtuen valtion korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksestä lisättiin toisessa lisätalousarviossa 547 milj. eurolla. Vaikutusarvioiden muutoksista johtuen korvauksia ehdotetaan nyt vähennettäväksi 429 milj. euroa. Alkoholijuomaveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi. Tupakkaveron sekä varainsiirtoveron tuottoennustetta ehdotetaan alennettavaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen