Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)

U 47/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia

Komissio antoi 28.8.2020 Euroopan unionin vuoden 2020 kahdeksannen lisätalousarvioesityksen, joka koskee lisäyksiä maksumäärärahoihin. Ehdotus liittyy COVID-19 -epidemian vaikutuksiin. Lisätalousarvioesityksessä nro 8/2020 komissio ehdottaa, että otettaisiin käyttöön yhteensä 6,19 miljardia euroa lisää maksuina varainhoitovuodelle 2020. Hätätilanteiden tukivälineeseen kohdennettaisiin 1,09 miljardia euroa lisää maksuina, COVID-19-rokotestrategian rahoittamiseksi. Koronakriisin investointialoitteeseen (CRII+) kohdennettaisiin 5,1 miljardia euroa lisää maksuina. Ehdotetut lisäykset rahoitetaan rahoituskehyksen maksukaton puitteissa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lisätalousarvioesityksellä nro 8/2020 otettaisiin käyttöön yhteensä 6,19 miljardia euroa lisää maksuina. Ehdotus kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle vuonna 2020 yhteensä noin 90 miljoonalla eurolla. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta 6,19 miljardista eurosta koronakriisin investointialoitteen (CRII+) osuus olisi 5,1 miljardia euroa, josta Suomen osuus olisi noin 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on rakenne- ja investointirahastoista annettavien maksujen aikaistaminen, jonka mukaisesti maksut tulisivat jatkovuosina 2022 ja 2023 pienenemään rahoituksen kokonaismäärän pysyessä ennallaan ajanjaksolla 2020–2023. Suomen EU-maksujen kasvu voidaan hoitaa käytettävissä olevien kansallisen talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen