Tilinpäätöksen vahvistaminen VM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2020

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna 645,1 milj. euroa ja tilikauden voitto 34,3 milj. euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli kertomusvuonna 634,4 milj. euroa ja tilikauden tulos 49,6 milj. euroa. Liikelaitoksen tulos, 49,6 milj. euroa (edellinen vuosi 114,4 milj. euroa), muodostui vuokrauksen tuloksesta 33,2 milj. euroa ja kiinteistömyynnin tuloksesta 16,4 milj. euroa. Budjetoitu tulos ylitettiin 23 milj. eurolla. Vuokrauksen tulos ylitti budjetin 20,6 milj. eurolla ja kiinteistömyynnin tulos 2,4 milj. eurolla. Vuokrauksen tulos sisälsi kiinteistötytäryhtiöiden purkamisesta johtuvat 12,4 milj. euron suuruiset kertaluonteiset nettoluovutusvoitot. Vuokrauksen tulosta paransi kiinteistökulujen ennakoitua pienempi toteuma ja vuokrauksen liikevaihdon odotettua suurempi kasvu. Arvonalentumisten määrä oli yhteensä 37,8 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 % käsittäen koko toiminnan mukaan lukien kiinteistöomaisuuden myynnit. Vuokrauksen valtioasiakkaiden oman pääoman tuotto oli 0,0 %, alittaen hieman tavoitteen 0,4 %. Investointivaltuuteen kuuluviin investointeihin käytettiin vuoden aikana 423 milj. euroa (edellinen vuosi 294,4 milj. euroa). Summa jakautui perusparannuksiin ja -korjauksiin 233 milj. euroa, uudisinvestointeihin 99 milj. euroa, rahastosuorituksiin kiinteistöosakeyhtiöille 4 milj. euroa sekä käyttöomaisuuden ostoihin ja tytäryhtiöiden (Puolustuskiinteistöt ja Senaatin Asema-alueet Oy) pääomituksiin 5 milj. euroa. Valtiolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynnit vuonna 2020 olivat kokonaisuutena 59,2 milj. euroa, jääden asetetusta 80 milj. euron tavoitteesta 20,8 milj. euroa. Vuoden 2020 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 35 milj. euroa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2020 ja voiton tulouttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen