Tilinpäätöksen vahvistaminen VM/2021/53

« Raha-asiainvaliokunta 15.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jaakko Weuro, Lainsäädäntöneuvos p.029 5
Asia
Esitetään, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä vahvistaa rahoitusvakausrahaston tilinpäätös vuodelta 2020 sellaisena kuin Rahoitusvakausvirasto on sen hyväksynyt 18 päivänä helmikuuta 2021.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta