Hallituksen esitys VM/2021/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

HE 83/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunnalle annetaan vuoden 2021 toista lisätalousarvioesitystä (HE 68/2021 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 29.4.2021, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä
Vaikutukset
MUUTOKSET: Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistukseen valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 19,545 milj. eurolla, jolloin tilausvaltuudet olisivat yhteensä 84,245 milj. euroa. Nykyinen tilausvaltuus on täyttymässä keväällä 2021 ja esitettävä valtuus mahdollistaa uusien sitoumusten teon. Ehdotetusta valtuuden korotuksesta aiheutuvien menojen arvioidaan tulevan maksettaviksi vuoden 2022 aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen