Valtioneuvoston asetus VM/2023/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Peppiina Huhtala, p. +35 8295530129
Asia
Ehdotettavalla asetuksella kumottaisiin valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (242/2015), jäljempänä hallinta-asetus, 12 §, joka koskee valtion viraston tai laitoksen sekä Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen välisen toimitilavuokrasopimuksen ehtoja, kuten vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa. Valtiovarainministeriö keskittää valtion sisäistä toimitilavuokrausta koskevat säännökset 1.6.2023 alkaen Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lakiin (1018/2020) sekä lain 2 c §:n 1 momentin nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Hallinta-asetukseen ei ole tarkoituksenmukaista jättää päällekkäistä sääntelyä, mistä syystä asetuksen 12 §:n kumoamista esitetään.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia eikä henkilöstövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen