Valtioneuvoston päätös VM/2023/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2024

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Finanssineuvos Ville Salonen, p. +35 8295530388
Asia
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Lainanottovaltuus on hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuudet vuodelle 2024 perustuvat hyvinvointialueille siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2022 tilinpäätösten sekä hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvioiden tietoihin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2024 (RV)
Vaikutukset
Hyvinvointialueiden investoinnit vaikuttavat pitkällä aikavälillä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaisiin kustannuksiin ja ne otetaan siten huomioon jälkikäteen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä. Lainanottovaltuuksilla ei ole välitöntä vaikutusta valtion talouteen, vaan vaikutus hyvinvointialueiden valtion rahoitukseen on riippuvainen kunkin hyvinvointialueen pitkäaikaisella lainalla rahoittamien investointien määristä sekä rahoituskustannuksista. Hyvinvointialueet vastaavat itse lainojen takaisinmaksusta yleiskatteisella rahoituksellaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen