Pankkijärjestelmän kehittäminen

Mittari. Kuva: Martin Botvidsson / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa Suomessa pankkisektorin sääntelystä. Sääntelyn tavoitteena on edistää rahoitusjärjestelmän vakaata toimintaa ja rahoituksen tehokasta kohdentumista taloudessa.

Pankkisektorin sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Viime vuosina EU:n puitteissa on rakennettu pankkiunionia, joka muodostuu yhteisestä sääntökirjasta, yhteisestä valvonnasta sekä yhteisestä kriisinratkaisusta. Parhaillaan neuvotellaan myös komission ehdotuksesta yhteisen talletussuojajärjestelmän luomiseksi pankkiunioniin osallistuville jäsenvaltioille.

Valtiovarainministeriö seuraa säännöllisesti kansallisten ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tilannetta, niiden kehitykseen liittyviä riskejä ja rakenteellisia trendejä. Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi vakausyhteistyötä tehdään pohjoismaiden sekä EU-maiden viranomaisten välisissä verkostoissa.

Lisätietoa:

Finanssivalvonta
Yhteinen valvontamekanismi (englanniksi)
Rahoitusvakausvirasto
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (englanniksi)
Baselin komitea (englanniksi)
Rahoitusmarkkinoiden varautuminen ja huoltovarmuus

Yhteystiedot

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530322