Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta on valtion talousarviosta annetussa asetuksessa säädetty lakisääteinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa. Se toimii ministeriöiden virkamiesjohdon ja valtiontalouden tarkastusviraston yhteisenä foorumina sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksissä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan järjestämistä ja tilaa sekä kehitystä ja kehittämistarpeita ja tehdä kehittämisaloitteita. Neuvottelukunta sovittaa yhteen eri viranomaisten, virastojen ja laitosten toimenpiteitä sisäisessä valvonnassa sekä kokoaa ja levittää hyviä käytäntöjä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtioneuvoston apulaiscontroller. Neuvottelukunnassa on 15 valtioneuvoston asettamaa jäsentä, jotka edustavat kutakin ministeriötä, valtiontalouden tarkastusvirastoa, Valtiokonttoria ja Kelaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan hankesivu

 

Yhteystiedot

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen
Puh. 02955 30345
[email protected]

Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
Puh. 02955 30047
[email protected]