Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Användningen av skattenummer utvidgas till skeppsvarven

Finansministeriet
4.2.2021 13.46
Pressmeddelande

Alla som arbetar på skeppsvarven ska på ett synligt ställe ha ett fotoförsett personkort med skattenummer. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna torsdagen den 4 februari.

Målet med propositionen är att

  • förbättra Skatteförvaltningens och arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsmöjligheter och på så sätt minska grå ekonomi inom varvsindustrin
  • förbättra konkurrenskraften och verksamhetsförutsättningarna för företag som handlar ärligt.

För närvarande används skattenummer på bygg- och installationsarbetsplatser. Utvidgningen av användningen av skattenummer avses träda i kraft i juli 2022.

Ytterligare information:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi