Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riktlinjerna för rekryteringen till landskapens nationella servicecenter och temporära förvaltning klara

Finansministeriet
4.5.2017 14.54 | Publicerad på svenska 5.5.2017 kl. 12.05
Pressmeddelande

Rekryteringen av anställda i arbetsavtalsförhållande till landskapens servicecenter genomförs som riktad ansökan. I den riktade ansökan kommer den elektroniska rekryteringstjänsten Kuntarekry att användas.

Landskapens nationella servicecenter är aktiebolag som staten bildar. För att det redan i det inledande skedet ska gå att utnyttja befintlig kompetens och erfarenhet, kommer kommunernas och samkommunernas anställda i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse att övergå i landskapens tjänst i samband med att deras uppgifter överförs.

Rekryteringen av anställda i arbetsavtalsförhållande till landskapens servicecenter genomförs i form av en ansökan som riktas till de personer som principen om överlåtelse av rörelse gäller. De riktade ansökningarna genomförs i den elektroniska rekryteringstjänsten Kuntarekry.

Om uppgifterna är permanenta och fortsätter också efter övergångsperioden, kan anställda rekryteras till de nationella servicecentren i fast anställning.

Landskapens nationella servicecenter är aktiebolag, vilket innebär att de omfattas av arbetsavtalslagen.

Endast tidsbundna anställningsförhållanden i det temporära beredningsorganet

Det temporära beredningsorgan som ansvarar för inledandet av landskapets verksamhet utövar beslutanderätt tills landskapsfullmäktige tillträder. Det temporära beredningsorganets sammansättning fastställs av aktörerna i respektive landskaps område, dvs. landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistriken, räddningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Medlemmarna i beredningsorganet ska väljas bland tjänsteinnehavarna i de ovan nämnda organisationerna.  

Det temporära beredningsorganet får rekrytera personal endast i anställningsförhållanden för viss tid.

På de personer som beredningsorganet anställer för viss tid tillämpas det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Offentlighetslagen styr rekryteringen

Enligt regeringens proposition ska lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på både landskapens nationella servicecenter och det temporära beredningsorganet.

Mer information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 0295 163 012
Pauli Harju, förändringsledare, finansministeriet, tfn 0295 530 549

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Staten som arbetsgivare aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit