FI SV EN

Tieto- ja kyberturvallisuus

Mies katsoo tarkkaan ruutua. Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä.

Valtionhallinnossa tietoturvallisuuden yhteisinä lähtökohtina ovat jokaisen organisaation vastuu oman toimintansa tietoturvallisuudesta, säädöksissä määritellyt tietoturvavelvoitteet, valtioneuvoston periaatepäätös valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä, Suomen kyberturvallisuusstrategia sekä valtiovarainministeriön antamat VAHTI-tietoturvaohjeet ja muut linjaukset.

Lisätietoa

VAHTI

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Aku Hilve
puh. 02955 30088
[email protected]