Henkilöstön liikkuvuus

Matkailu avartaa – ja antaa uusia näkökulmia, osaamista ja valmiuksia

Valtioneuvoston piirissä on jo pitkään eri yhteyksissä kannustettu henkilöstöä liikkuvuuteen paitsi oman organisaation sisällä myös valtioneuvoston sisällä ja sen ulkopuolellakin, yli organisaatiorajojen.

Aiheesta on viime vuosina julkaistu useampia tiedotteita ja oppaita, jälkimmäisistä viimeksi Valtionhallinnon henkilökierto-opas vuonna 2012. Hallitus linjasi vuoden 2012 alussa, että virastojen tulos- ja johtamissopimuksiin on lisättävä aiempaa enemmän henkilöstön liikkuvuutta lisääviä tavoitteita. Tätä ennen asia ilmaistiin valtioneuvoston ohjesäännössä (5/2011) korostamalla monipuolisen kokemuksen tärkeyttä ylimpien virkojen kelpoisuusvaatimuksissa.

Viime aikoina liikkuvuus on noussut esille erityisesti ylimmän virkamiesjohdon uudistamishankkeessa, jossa pyritään edistämään johdon liikkuvuutta ja käytettävyyttä valtionhallinnon eri tehtävissä ja yhteistä johtamiskulttuuria valtionhallinnossa sekä viime kädessä valtion kilpailukykyä ja houkuttelevuutta työnantajana rekrytoida päteviä johtajia.

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Kuuttiniemi
puh. 02955 30207
[email protected]

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]