EN FI SV

Henkilöstön liikkuvuus - uusia näkökulmia, osaamista ja valmiuksia

Henkilökierto ja virkamiesvaihto 

Valtion henkilöstöä kannustetaan perinteisesti liikkuvuuteen paitsi oman organisaation myös valtioneuvoston sisällä ja sen ulkopuolella. Tavoitetta on tuettu erilaisin ohjelmin ja oppain, joista viimeisin on Valtionhallinnon henkilökierto-opas (2012). Opas pohjasi hallituksen linjaukseen, jonka mukaan virastojen tulos- ja johtamissopimuksiin tuli lisätä aiempaa enemmän liikkuvuutta edistäviä tavoitteita. Nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteena on vähentää valtionhallinnon siiloutumista ja kehittää urapolkuja sekä sisäistä työkiertoa - valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. 

Henkilökierrossa työntekijä siirtyy määräajaksi omalla palkallaan toiseen tehtävään. Palvelussuhde säilyy lähettävään organisaatioon, joka maksaa kiertoajan palkan ja muut henkilöstökustannukset. Vastaanottava organisaatio voi olla niin valtion toimintayksikkö kuin kunnallinen tai yksityinen organisaatiokin. Olemassa olevaa osaamista pyritään hyödyntämään paremmin niin, että työpanos kohdennetaan sinne, missä sitä selkeimmin tarvitaan.

Virkamiesvaihto tarkoittaa valtionhallinnon työ- tai virkasuhteisen työntekijän 1-6 kuukauden mittaista työskentelyä ulkomailla omalla hallinnonalalla. Virkamiesvaihto-ohjelmista vastaa Opetushallitus. Ohjelmiin on käynnissä jatkuva haku, ja osallistumisen edellytyksenä on oman työnantajan puolto ja myönnetty palkallinen virkavapaa. Vaihtoon on pääasiallisesti lähdetty Pohjoismaiden lisäksi muihin EU-maihin. Tavoitteena on lisätä virkamiesten tietoja muiden Pohjoismaiden hallinnosta ja lainsäädännöstä ja lisätä yhteyksiä Pohjoismaiden valtionhallintojen välillä.  

Muita kansainvälistymiskohteita, joihin Opetushallituksen kautta voi hakea, ovat valtioneuvoston EU-työpaikat, ulkoministeriön kehitysyhteistyöohjelmat ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma. Tarkempia tietoja virkamiesvaihto-ohjelmista löytyy Opetushallituksen sivuilta

Lisää aineistoa ja käytännön tietoa sisäisestä liikkuvuudesta ja henkilökierrosta löytyy Valtiolle.fi –sivuilta.

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520  


Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530207