Henkilökierto

Henkilökierrossa työntekijä siirtyy määräajaksi omalla palkallaan toiseen tehtävään. Palvelussuhde siis säilyy omaan, lähettävään organisaatioon, joka maksaa kiertoajan palkan ja muut henkilöstökustannukset. Vastaanottava organisaatio voi olla niin valtion toimintayksikkö kuin kunnallinen tai yksityinen organisaatiokin. Valtion työmarkkinalaitos kannustaa niin valtion toimintayksiköitä kuin henkilöstöäkin henkilökiertojärjestelyihin. Henkilöstön liikkuvuus edistää ammatillisten valmiuksien monipuolistumista ja parantaa edellytyksiä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen. Monipuolinen kokemus on eduksi myös urakehityksen näkökulmasta.

Valtioneuvoston henkilökiertohanke liikkuvuuden kannustajana

Valtioneuvostossa toteutettiin vuonna 2012 valtiovarainministeriön johdolla ja Sitran myötävaikutuksella henkilökiertohanke, jonka tavoitteena oli konserniajattelun hengessä edistää henkilökierron suunnitelmallista ja strategialähtöistä toteuttamista sekä vahvistaa henkilökierron käyttöä erilaisen osaamisen kehittämiseksi ja erilaisten uraprofiilien luomiseksi sekä tuoda esille ja vahvistaa valtion työnantajakuvaa dynaamisena ja monipuolisena, urakehitystä tukevana työnantajana.

Hankkeen työskentelyä ohjasi osastopäällikkö Teuvo Metsäpellon puheenjohdolla ohjausryhmä, jossa hankevastaavana toimi neuvotteleva virkamies Kirsi Kuuttiniemi. Hankkeessa valmistunut Valtiohallinnon henkilökierto-opas julkaistiin 7.11.2012 pidetyssä seminaarissa.

Lisätietoa

Valtionhallinnon henkilökierto-opas, 2012
Ministeri Virkkunen: Henkilökierto lisää osaamista valtionhallinnossa (VM:n tiedote 7.11.2012)
Henkilökierto-oppaasta eväitä työkulttuurin kehittämiseen (Sitran uutinen 7.11.2012)
Ylimmän virkamiesjohdon uudistus -hankkeen asettamispäätös

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Kuuttiniemi
puh. 02955 30207
[email protected]fi

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]