FI SV

Virkamiesvaihto-ohjelmat

Yksilötuki muualle kuin Pohjoismaihin suuntautuviin vaihtoihin

Virkamiesvaihto tarkoittaa valtionhallinnon työntekijän ulkomailla, omalla hallinnonalalla tapahtuvaa lyhytaikaista työskentelyä. Virkamiesvaihto-ohjelmien myötä tuetaan ja edistetään valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja henkilöstön kehittämistä.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO tukee virkamiesvaihtoon lähtijää taloudellisesti myöntämällä yksilötukea. Hakijan työnantajan on myös osallistuttava kustannuksiin, käytännössä myöntämällä palkallinen virkavapaus vaihdon ajalle.

Yksilötuki on tarkoitettu virkamiesvaihdosta aiheutuvien kustannusten osittaiseen korvaamiseen. Virkamiesvaihto tapahtuu toisen maan hallinnossa, virkamiehen omalla hallinnonalalla ja se kestää vähintään kuukauden. Vaihtojakson pituus voi olla enimmillään 6 kuukautta.

Lisätietoa: oph.fi/fi/ohjelmat/virkamiesvaihto

Pohjoismainen virkamiesvaihto

CIMO koordinoi Suomessa Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamiesvaihto-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä siihen osallistuvien virkamiesten tietoja toisten Pohjoismaiden hallinnosta ja lainsäädännöstä sekä lisätä yhteistyötä Pohjoismaiden valtionhallintojen välillä.

Vaihtoon osallistuva virkamies voi työskennellä saman vaihtojakson aikana yhdessä tai useammassa virastossa Pohjoismaissa tai niiden itsehallintoalueilla. Vaihtoon lähtijä voi hakea CIMOn kautta pohjoismaista stipendiä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kustannuksia. Virkamies on vaihdon ajan palkallisella virkavapaalla.

Vaihto voi kestää 1-12 kuukautta. Vaihtoon osallistuville korvataan myös stipendin lisäksi matkakustannukset koti- ja vaihtopaikkakunnan välillä, edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan.

Pohjoismaista suosituin kohdemaan on ollut Ruotsi, johon suuntautuu yli 70 % pohjoismaisista vaihdoista.

Lisätietoa: oph.fi/fi/ohjelmat/pohjoismainen-virkamiesvaihto

Yhteystiedot

Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530207  


Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520