Tutustu myös 

Julkaisut

Talousarvioesitykset

Talousarvioesitykset

Tutustu valtion talousarvioesityksiin budjetti.vm.fi-palvelussa.

Talousarvioesitykset

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus

Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia. Vuoden 2017 talouskasvu jää prosenttiin, ja vuoden 2018 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia.

Taloudellinen katsaus, kesä 2016

Menokartoitus

Menokartoitus

Menokartoitus esittelee, mil­lai­sia etuuk­sia, pal­ve­lu­ja ja toi­min­to­ja Suo­mes­sa ra­hoi­te­taan val­ti­on va­roin joko ko­ko­naan tai osit­tain.

Menokartoitus