Näytä lisää...

Tutustu myös 

Julkaisut

Talousarvioesitykset

Talousarvioesitykset

Tutustu valtion talousarvioesityksiin budjetti.vm.fi-palvelussa.

Talousarvioesitykset

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus

Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia. Myös seuraavina vuosina talouskasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Vaikka tuotannon hintakilpailukyky kohenee ja työttömyys laskee vähitellen, kokonaistuotannon kasvu on kovin hidasta ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä.

Taloudellinen katsaus, syksy 2016

Menokartoitus

Menokartoitus

Menokartoitus esittelee, mil­lai­sia etuuk­sia, pal­ve­lu­ja ja toi­min­to­ja Suo­mes­sa ra­hoi­te­taan val­ti­on va­roin joko ko­ko­naan tai osit­tain.

Menokartoitus