Julkaisuja

Menokartoitus

Menokartoitus

Menokartoitus esittelee, mil­lai­sia etuuk­sia, pal­ve­lu­ja ja toi­min­to­ja Suo­mes­sa ra­hoi­te­taan val­ti­on va­roin joko ko­ko­naan tai osit­tain.

Menokartoitus

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus

Suomen talous kasvaa 1,6 prosenttia tänä vuonna, 0,9 prosenttia ensi vuonna ja 1,0 prosenttia vuonna 2018.

Taloudellinen katsaus, talvi 2016

Valtiotyöantaja-verkkolehti

Valtiotyöantaja-verkkolehti

Valtiotyönantaja on suunnattu valtionhallinnon johdolle sekä virastojen työnantaja- ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville.

Valtiotyönantaja

Valtiovarainministeriö Youtubessa Valtiovarainministeriö Twitterissä

Julkaisut

Tutustu myös 

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus

Uudistus nykyaikaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet, palvelut, rahoituksen ja valtion aluehallinnon.

Alueuudistus.fi

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Talousarvioesitykset

Talousarvioesitykset

Tutustu valtion talousarvioesityksiin budjetti.vm.fi-palvelussa.

Talousarvioesitykset