FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 1 – 3 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan -1 – +2 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 32 000 – 34 000 asuntoa. Ensi vuodelle arvioidaan asuntoaloituksia olevan muutama tuhat kuluvaa vuotta vähemmän. Muu talonrakentaminen vähenee viime vuodesta isojen teollisuusrakennusinvestointien valmistuessa.   

Maa- ja vesirakentamisen kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 1 – 2 %:iin. Ensi vuonna erityisesti teollisuusrakentaminen voi vauhdittua uudelleen muun muassa suunniteltujen suurten havusellutehdas- ja ydinvoimalahankkeiden mahdollisesti käynnistyessä. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan 1 – 2 % tänä ja ensi vuonna.

Alueellisesti rakentaminen painottuu vahvasti pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle, mutta myös muilla yliopistopaikkakunnilla arvioidaan rakentamisen kehittyvän edelleen melko myönteisesti. 

Rakennusalan työllisten määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Koska kasvu on paikoin epätasaista, työvoimapulaa voi ilmetä alueellisesti. 

Raksun logo

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Alatalo Johanna          

Työ- ja elinkeinoministeriö

Holopainen Matti       

Kuntaliitto

Huomo Ari                

Liikennevirasto

Huovinen Kimmo       

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Jämsä Heikki             

INFRA ry

Kero Jukka                 

Suomen Kiinteistöliitto ry

Kähkönen Harri           

Valtiovarainministeriö

Laanti Tommi               

Ympäristöministeriö

Liinamaa Armi              

Valtiovarainministeriö

Mannonen Matti          

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Nippala Eero               

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Paavilainen Paula       

Tilastokeskus

Pajakkala Pekka          

Forecon Oy

Pakarinen Sami           

Rakennusteollisuus RT ry

Parkkonen Jouni         

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry

Somersalmi Mikko       

RAKLI ry

Perälä Hanna              

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rantala Mark               

Valtiovarainministeriö

Rikama Samuli             

Työ- ja elinkeinoministeriö

Selinheimo Elina          

Valtiovarainministeriö

Vartia Juha                 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Viertola Hannu            

Suomen Pankki

Raksun julkaisut

Yhteystiedot

Sari Sontag, neuvotteleva virkamies
VM, kansantalousosasto, reaalitalouden ennusteryhmä
puh. 02955 30181
sari.sontag@vm.fi