FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 1–3 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan -1– +2 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 32 000–34 000 asuntoa. Ensi vuodelle arvioidaan asuntoaloituksia olevan muutama tuhat kuluvaa vuotta vähemmän. Muu talonrakentaminen vähenee viime vuodesta isojen teollisuusrakennusinvestointien valmistuessa.   

Maa- ja vesirakentamisen kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 1-2 %:iin. Ensi vuonna erityisesti teollisuusrakentaminen voi vauhdittua uudelleen muun muassa suunniteltujen suurten havusellutehdas- ja ydinvoimalahankkeiden mahdollisesti käynnistyessä. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan 1-2 % tänä ja ensi vuonna.

Alueellisesti rakentaminen painottuu vahvasti pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle, mutta myös muilla yliopistopaikkakunnilla arvioidaan rakentamisen kehittyvän edelleen melko myönteisesti. 

Rakennusalan työllisten määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Koska kasvu on paikoin epätasaista, työvoimapulaa voi ilmetä alueellisesti. 

Raksun logo

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Alatalo Johanna           Työ- ja elinkeinoministeriö
Holopainen Matti        Kuntaliitto
Huomo Ari                 Liikennevirasto
Huovinen Kimmo        Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Jämsä Heikki              INFRA ry
Kero Jukka                  Suomen Kiinteistöliitto ry
Kähkönen Harri            Valtiovarainministeriö
Laanti Tommi                Ympäristöministeriö
Liinamaa Armi               Valtiovarainministeriö
Mannonen Matti           Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Nippala Eero                Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Paavilainen Paula        Tilastokeskus
Pajakkala Pekka           Forecon Oy
Pakarinen Sami            Rakennusteollisuus RT ry
Parkkonen Jouni          Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry
Somersalmi Mikko        RAKLI ry
Perälä Hanna               Liikenne- ja viestintäministeriö
Rantala Mark                Valtiovarainministeriö
Rikama Samuli              Työ- ja elinkeinoministeriö
Selinheimo Elina           Valtiovarainministeriö
Vartia Juha                  Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Viertola Hannu             Suomen Pankki

Yhteystiedot

Uusimmat julkaisut