FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakentamisessa on tapahtunut selvä käänne parempaan Suomessa. Esimerkiksi viimeisimmät rakentamisen liikevaihtoa, myyntiä, palkkakehitystä ja työllisyyttä koskevat tiedot ovat hyvin myönteisiä. Viime vuonna uusia asuntoja alettiin rakentaa noin 30 000, mikä on yli 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014, ilmenee rakennusalan suhdanneryhmän (Raksu) 19. helmikuuta julkaistusta raportista.

Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi asuntorakentamisen olevan vilkasta kuluvana vuonna ja teollisuusrakentamisen arvioidaan niin ikään vauhdittuvan suurten investointien takia. Lisäksi liikerakentaminen, kuten kauppakeskusten rakentaminen, on vilkastumassa. Myös maa- ja vesirakentamisen indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti.

Raksu ennustaa koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan vuonna 2016 noin 3–4 prosenttia ja ennuste tämän vuoden asuntoaloituksille on 28 000–29 000 asuntoa. Asuntojen korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen, mutta hidastuvan noin kahteen prosenttiin.  Talonrakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan maltillisesti. Rakennusalan työllisyysodotus on myönteinen.

 

Raksun logo

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Alatalo Johanna           Työ- ja elinkeinoministeriö
Holopainen Matti          Kuntaliitto
Huomo Ari                 Liikennevirasto
Huovinen Kimmo          Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Jämsä Heikki                INFRA ry
Kero Jukka                  Suomen Kiinteistöliitto ry
Kähkönen Harri            Valtiovarainministeriö
Laanti Tommi                Ympäristöministeriö
Liinamaa Armi               Valtiovarainministeriö
Mannonen Matti           Teknologiateollisuus
Nippala Eero                Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Paavilainen Paula        Tilastokeskus
Pajakkala Pekka           Forecon Oy
Pakarinen Sami            Rakennusteollisuus RT ry
Parkkonen Jouni          Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry
Somersalmi Mikko        RAKLI ry
Perälä Hanna               Liikenne- ja viestintäministeriö
Rantala Mark                Valtiovarainministeriö
Rikama Samuli              Työ- ja elinkeinoministeriö
Selinheimo Elina           Valtiovarainministeriö
Sontag Sari                   Valtiovarainministeriö
Vartia Juha                  Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Viertola Hannu             Suomen Pankki

Yhteystiedot

Uusimmat julkaisut