FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 3 – 6 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 0 – 3 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 40 000 asuntoa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Ensi vuodelle arvioidaan asuntoaloituksia olevan muutama tuhat kuluvaa vuotta vähemmän.

Muu kuin asuinrakentaminen hidastuu vuonna 2017. Teollisuusrakentamisen voimistuessa uudelleen loppuvuotta 2018 kohti rakennusaloituksien määrä ja volyymi kääntyvät nousuun. Kuluttajien rooli kasvaa ja sijoittajien rooli pienenee uusien vapaarahoitteisten omistusasuntojen markkinoilla. Julkisen sektorin rakennushankkeet ovat olleet viime vuosina merkittävässä roolissa. Nyt niiden odotetaan vähenevän.

Asuntojen korjaamistarve kasvaa edelleen, koska rakennuskannan ikärakenne edellyttää korvausinvestointeja. Raksu arvioi korjausrakentamisen kasvavan 2 prosenttia kuluvana ja ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti kahden vuoden ajan, mutta kasvu vaikuttaisi hidastuvan 1-2 prosenttiin.

Rakentaminen on vilkasta Suomen kasvuseuduilla. Koko maassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Ripeä rakennustuotanto nostaa tuotantopanosten hintoja sekä näkyy rakennushankkeiden kokonaiskustannusten kohoamisena. Rakennusalalla työskentelevien määrän kasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana.

 

Raksun logo

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Aalto Tino

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Alatalo Johanna          

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heikkonen Terhi

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Holopainen Matti       

Kuntaliitto

Huomo Ari                

Liikennevirasto

Huovinen Kimmo       

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Jämsä Heikki             

INFRA ry

Kero Jukka                 

Suomen Kiinteistöliitto ry

Kähkönen Harri           

Valtiovarainministeriö

Laanti Tommi               

Ympäristöministeriö

Liinamaa Armi              

Valtiovarainministeriö

Nippala Eero               

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Paavilainen Paula       

Tilastokeskus

Pajakkala Pekka          

Forecon Oy

Pakarinen Sami           

Rakennusteollisuus RT ry

Parkkonen Jouni         

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry

Somersalmi Mikko       

RAKLI ry

Perälä Hanna              

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rantala Mark               

Valtiovarainministeriö

Selinheimo Elina          

Valtiovarainministeriö

Viertola Hannu            

Suomen Pankki

Raksun julkaisut

Yhteystiedot

Sari Sontag, neuvotteleva virkamies
VM, kansantalousosasto, reaalitalouden yksikkö
puh. 02955 30181
sari.sontag@vm.fi