FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Tänä vuonna rakentamisen kasvu on varsin voimakasta. Ensi vuonna kasvu hidastuu. Uudistalonrakentaminen vetää myös työllisyyden kasvuun ja uhkana onkin jo osin työvoiman puute. Rakentamista nostavat tänä vuonna sekä suhdannetilanne, joka on vähitellen kääntymässä valoisampaan suuntaan, että rakenteelliset ja strategiset tekijät, joita ovat mm. kaavojen ja vastaavien lupamenettelyjen valmistuminen sekä useat yksittäiset erittäin isot hankkeet.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 5–7 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 1–3 prosenttia.  Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 32 000–34 000 asuntoa. Ensi vuoden arvio on 30 000–32 000 asuntoa.

Kasvua tulee erityisesti uusien kerrostalojen, teollisuusrakennusten sekä julkisten palvelurakennusten rakentamisesta. Asuntorakentamista ovat vauhdittaneet asuntopula, erittäin matalat korot ja asuntosijoitusten hyvät tuotto-odotukset. Maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on vakaa. Korjausrakentaminen kasvaa edelleen, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Alueellisesti rakentaminen painottuu pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle. Myös muilla yliopistopaikkakunnilla rakentaminen kehittyy melko aktiivisesti lähivuosina. Kasvu on paikoin epätasaista ja työvoimapulaa voi ilmetä etenkin alueellisesti.

Kustannustason arvioidaan säilyvän suhteellisen vakaana, koska inflaatiopaineita ei juuri ole.

 

Raksun logo

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Alatalo Johanna           Työ- ja elinkeinoministeriö
Holopainen Matti        Kuntaliitto
Huomo Ari                 Liikennevirasto
Huovinen Kimmo        Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Jämsä Heikki              INFRA ry
Kero Jukka                  Suomen Kiinteistöliitto ry
Kähkönen Harri            Valtiovarainministeriö
Laanti Tommi                Ympäristöministeriö
Liinamaa Armi               Valtiovarainministeriö
Mannonen Matti           Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Nippala Eero                Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Paavilainen Paula        Tilastokeskus
Pajakkala Pekka           Forecon Oy
Pakarinen Sami            Rakennusteollisuus RT ry
Parkkonen Jouni          Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry
Somersalmi Mikko        RAKLI ry
Perälä Hanna               Liikenne- ja viestintäministeriö
Rantala Mark                Valtiovarainministeriö
Rikama Samuli              Työ- ja elinkeinoministeriö
Selinheimo Elina           Valtiovarainministeriö
Vartia Juha                  Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Viertola Hannu             Suomen Pankki

Yhteystiedot

Uusimmat julkaisut