FI SV EN

Verosopimukset

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomea sitovat verotuksen valtiosopimukset. Sopimuksia ovat tuloverosopimukset, perintö- ja lahjaverosopimukset, tietojenvaihto- ja virka-apusopimukset. Aloite sopimusneuvotteluihin voi tulla suoraan tai välillisesti elinkeinoelämältä tai yksittäiseltä yritykseltä.

Tuloverosopimuksilla ja perintö- ja lahjaverosopimuksilla jaetaan verotusoikeutta sopimusvaltioiden kesken. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Toissijaisesti sopimuksilla pyritään yksinkertaisen verotuksen toteuttamiseen. Kansallinen lainsäädäntö määrittää Suomen verotusvallan laajuuden, mutta verosopimukset voivat rajoittaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa Suomen verotusoikeutta.

Tietojenvaihtosopimuksella sovitaan verotustietojen vaihdosta sopimusvaltioiden viranomaisten kesken, jotta saataisiin kansallisen verotuksen toimittamista varten tarvittava tieto. Virka-apusopimuksissa sovitaan lisäksi verojen perinnästä, veroasiakirjojen tiedoksiannosta, samanaikaisesta verotarkastuksesta ja osallistumisesta verotarkastuksiin toisessa valtiossa.

Suomen verosopimustilanne 6.9.2016

Voimassa olevat sopimukset löytyvät parhaiten Finlex-säädöstietopankista säädöskokoelman sopimussarjan numerolla (esim. 84/1997) tai kohdasta valtiosopimukset kirjoittamalla hakukenttään maan nimen (esim. Belgia*).

Sopimukset

Suomen ja Saksan välinen verosopimus 19.2.2016
Sopimus Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi

Abkommen zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus, hallituksen esitys 11.2.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Suomen ja Venäjän välinen verosopimuksen soveltamista koskeva yhteisymmärrysmuistio 13.4.2000:
Memorandum of understanding
Yhteisymmärrysmuistio

Suomen ja Venäjän välinen verosopimuksen soveltamista koskeva yhteisymmärrysmuistio 9.11.2004:
Memorandum of understanding
Venäjän verosopimus (Yhteisymmärrysmuistio)