Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerivaliokunnassa ASEM-huippukokous sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.11.2021 10.39
Tiedote 672/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa keskiviikkona 24. marraskuuta oli esillä myöhemmin samalla viikolla järjestettävä EU:n ja Aasian maiden virtuaalihuippukokous, sekä EU:n yhteisen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan uudistaminen etenkin rajamenettelyn osalta. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraavan viikon neuvostokokouksiin.

Euroopan ja Aasian maiden 13. ASEM-huippukokous järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin 25. ja 26. marraskuuta. Kokouksen teemana on monenvälisen yhteistyön vahvistaminen. Suomea edustava pääministeri Sanna Marin puhuu kokouksen osiossa, jossa käsitellään monenvälistä yhteistyötä, yhteyspolitiikkaa sekä ilmastonmuutosta. Huippukokouksessa on tarkoitus hyväksyä ASEM-yhteistyötä, yhteyspolitiikkaa ja koronapandemian jälkeistä sosioekonomista toipumista koskevat julkilausumat. 

EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistaminen jatkuu komission vuonna 2020 antaman muuttoliikepaktin ehdotusten pohjalta. EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja niin kutsuttua menettelyasetusta koskeviin jatkoneuvotteluihin. Valtioneuvosto tukee ratkaisun löytämistä yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi ja katsoo, että EU tarvitsee kokonaisvaltaisesti toimivan lähestymistavan muuttoliikkeeseen. Valtioneuvosto voi hyväksyä pakollisen rajamenettelyn periaatteen osana yhteisen turvapaikkajärjestelmän tasapainoista uudistamista. Rajamenettelyssä turvapaikkahakemus tutkitaan tiettyjen edellytysten täyttyessä tavanomaista lyhyemmässä määräajassa ulkorajalla. Valtioneuvosto pitää lähtökohtana sitä, että kaikissa turvapaikkamenettelyissä hakemuksen perusteet tutkitaan yksilöllisesti ja hakijoiden oikeusturvatakeista sekä muista oikeuksista huolehditaan riittävällä tavalla. Valtioneuvosto edistää jatkoneuvotteluissa ratkaisua, jossa jäsenvaltioille jätettäisiin harkintavaltaa muutoksenhaun järjestämiseksi.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (kauppa) 29.11.
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 29.-30.11.
  • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 2.-3.12. (energia ja televiestintä)

Ulkoasiainneuvosto kokoontuu kauppaministerikokoonpanossa Genevessä Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksen yhteydessä. Neuvosto hyväksyy WTO-kokousta koskevat neuvoston päätelmät sekä yhteisen kannan WTO-kokouksen tuloksista.

Koulutusasioiden osalta neuvosto hyväksyy suosituksen monimuoto-oppimisesta sekä päätöslauselmat uudesta aikuiskoulutusohjelmasta ja eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden hallintorakenteista.

Nuorisoasioissa hyväksytään päätelmät EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta, EU:n nuorisodialogista, EU:n nuorisostrategian työsuunnitelmasta sekä nuorten kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista.

Kulttuuriasioissa hyväksytään päätelmät eurooppalaisen media- ja audiovisuaalisen sisällön saatavuuden ja kilpailun lisäämisestä sekä päätelmät kulttuurista, korkeatasoisesta arkkitehtuurista ja laadukkaasta rakennetusta ympäristöstä.

Urheiluasioissa hyväksytään päätöslauselma urheilun eurooppalaisen mallin keskeisistä piirteistä sekä päätelmät elinikäisestä liikunnasta.

Televiestintäneuvoston aiheena on direktiiviehdotus toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi, tekoälyasetusehdotus, asetusehdotus eurooppalaisen digitaalisen kehyksen vahvistamisesta sekä ehdotus ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” – ohjelman perustamisesta. Lisäksi keskustellaan digitaalisista oikeuksista ja periaatteista.

Energianeuvostossa käydään periaatekeskustelu 55-valmiuspaketista etenkin energia-aloitteiden osalta. Lisäksi ministeri vaihtavat näkemyksiä energiahinnoista.  

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia