Hyppää sisältöön
Media

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2022 12.30
Tiedote
Kasvia pitelevät kädet

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille on myönnetty. Valtionavustus suuntautuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. STM vastaa kansallisesti toteutettavan ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä. Pilari 3:n osalta STM vastaa työllisyysasteen ja osaamistason nostamisesta kestävän kasvun vauhdittamiseksi. 

Haettujen avustusten kokonaismäärä oli noin 53 miljoonaa euroa, josta jaettiin noin 34 miljoonaa euroa. Rahoituksen avulla on tavoitteena purkaa COVID-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Lisäksi rahoituksen avulla kehitettävillä toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näin vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on lisätä myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. 

Valtionavustusta haettiin kaikkien 22 alueen hankkeisiin. Lisäksi yhteisen hakemuksen jättivät sosiaalialan osaamiskeskukset. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, jolla oli erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (582/2017) annetun asetuksen perusteella mahdollista hakea rahoitusta, osallistui erillishakuun. 

Nyt myönnettävä rahoitus on hankkeiden käytössä vuoden 2022 ajan. Avustuksen jakoperusteissa on huomioitu lyhyt käyttöaika. Syksyllä 2022 järjestetään toinen valtionavustushaku, joka koskee vuosia 2023–2025. 


Lisätietoja 

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö, STM 
p. 0295163012, kirsi.paasovaara(at)gov.fi 

Heli Parikka, asiantuntija, STM
p. 0295163165, heli.parikka(at)gov.fi