Hyppää sisältöön
Media

Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskuntaan

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2017 13.27
Tiedote 30/2017

Hallitus esittää eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Hallitus antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2. maaliskuuta.

Uudistuksella on tarkoitus turvata tärkeät julkiset palvelut ja lisätään ihmisten mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja valita. Sosiaali- ja terveyspalveluista halutaan toimiva kokonaisuus, jossa ihmiset saavat palveluja nykyistä yhdenvertaisemmin. Käyttöön otetaan mahdollisimman vaikuttavat ja tehokkaat toimintatavat. Tarkoituksena on myös luoda Suomeen nykyaikainen ja kustannustehokas hallinto.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa ja vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden yleishallintolakien muutoksia. Kaikkiaan esitykseen sisältyy 34 lakia.

Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan Manner-Suomeen 18 maakuntaa, joiden pohjana on pääosin nykyinen maakuntajako. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnille valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakunnat ovat monitoimialaisia viranomaisia ja niiden tehtäväaloista säädetään maakuntalaissa.

Samalla uudistetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella siirretään nykyisin lähes 200 eri kunnallisen organisaation järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto maakunnille. Maakuntien alueellista yhteistyötä varten on lisäksi viisi yhteistyöaluetta. 

Esityksen mukaan maakuntien on erotettava hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen omassa toiminnassaan. Palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos, joka voi toteuttaa palvelut omana tuotantona. Sen lisäksi ne täydentävät omaa palvelutuotantoa yksityisiltä palvelujen tuottajilta hankittavilla palveluilla.

Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan

Valtion rahoitus esityksen mukaisiin tehtäviin on noin 17,4 miljardia euroa vuoden 2017 kustannusten tasossa. Rahoitus ei laske nykyisestä, mutta tulevaa kustannusten kasvua hillitään. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kustannukset ovat 3 miljardia euroa pienemmät kuin ne olisivat ilman uudistusta.

Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 215 000 työntekijää kunnista, kuntayhtymistä ja valtion viranomaisista liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien varat ja velat siirretään maakunnille. Lisäksi kunnilta siirtyvät maakunnille tehtäväsiirron kohteena oleva irtaimisto sekä tehtäviä koskevat sopimukset. Maakunta vuokraa kunnilta määräaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat.

Esityksen mukaan valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa toimintaa lainsäädännön ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus esittää, että lait tulisivat voimaan vaiheittain siten, että maakunnat perustetaan 1.7.2017. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa 1.3.2018, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019.

Lisätietoja

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM p. 02955 30079
perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 02951 63109
kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen, p. 02955 30057