Hyppää sisältöön
Media

Digitoimisto tukemaan digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän työtä

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 14.24
Tiedote

Uusi ministerityöryhmä ohjaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämistä ja kokoaa tilannekuvaa toimialasta. Valtioneuvosto on 14.10.2021 nimennyt ministerityöryhmän pääsihteerit. Samanaikaisesti uusi yhteistyöryhmä, digitoimisto, aloittaa toimintansa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskevan uuden yhteistyöryhmän, digitoimiston. Digitoimisto huolehtii ministeriöiden välisestä yhteistyöstä ja digitalisaation ja datatalouden edistämisestä.

"Jotta Suomi on edelläkävijä digitalisaatiossa ja datataloudessa, on perustettava yhteinen johtokeskus. Yritysten ja kansalaisten yhteydenpidossa noudatamme jatkossa yhden luukun periaatetta", liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Ministerityöryhmän pääsihteeristön muodostavat hallintopolitiikan vastuualueella valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg sekä digitalisaation ja datatalouden vastuualueella liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro, valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma ja työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman. Ministerityöryhmän digitalisaation ja datatalouden vastuualueen pääsihteerit Eiro, Levasma ja Nordman muodostavat digitoimiston puheenjohtajiston.

"Niin julkinen kuin yksityinen sektori ovat tällä hetkellä nopeassa murroksessa, kun digitalisaatio muokkaa toimintatapojamme ja käsitystämme esimerkiksi julkisista palveluista. Jotta Suomi pysyisi tässä kehityksessä maailman kärkijoukossa, on julkisen hallinnon kyettävä toimimaan yhtenäisesti. Nyt perustettava digitoimisto vahvistaa yhdessä jo perustetun ministeriryhmän kanssa yhteistä ymmärrystä ja koordinaatiota digiasioista valtioneuvoston tasolla", sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Sidosryhmät voivat olla yhteyksissä digitoimistoon

Digitoimisto vahvistaa toiminnallaan ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella. Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön digitalisaation ja datatalouden kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan, mikä auttaa priorisoimaan hankkeita ja muun muassa lisää Suomen vaikuttavuutta EU-tasolla.

"Suomi haluaa olla aktiivisesti tekemässä EU:sta digitalisaation kärkialuetta. Digitalisaatio koskettaa jokaista organisaatiota ja ihmistä yli toimialarajojen. On tärkeää, että Suomella on selkeät ja yhtenäiset tavoitteet unionin päättävissä pöydissä", elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Digitoimisto toimii myös yhden luukun yhteyspisteenä yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan. Digitoimiston työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Ministerityöryhmän ensimmäinen kokous järjestetään 27.10.2021. Loppuvuoden aikana järjestetään ministerityöryhmän ja digitoimiston työhön liittyviä sidosryhmätilaisuuksia yhteisen digivision ja digitalisaation ja datatalouden tilannekuvan muodostamiseksi.

Digitoimisto asetettiin olemaan toistaiseksi voimassa. Asettamisella ei muuteta ministeriöiden välisiä vastuita tai toimivaltaa. Digitoimiston tavoittaa sähköpostitse [email protected]

Lisätietoja:
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293
yksikön johtaja Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 718 5975
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 149
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 117
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 142