Hyppää sisältöön
Media

Regeringen föreslår preciseringar i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 13.50
Pressmeddelande

Lagändringarna förtydligar i synnerhet de rapporteringsskyldigas skyldigheter i fråga om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Regeringen lämnade en proposition om ändringarna torsdagen den 28 januari.

Lagändringarna gäller bl.a. bestämmelserna om kundkontroll. Ändringarna inverkar indirekt inte bara på de rapporteringsskyldiga utan också på myndigheternas och Finlands Advokatförbunds tillsynsarbete. Syftet med propositionen är dessutom att förbättra informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna i EU.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi

Finansmarknaderna