Hyppää sisältöön
Media

Lausuntoyhteenveto
Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen saa kannatusta – hallituksen esityksen valmistelua jatketaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2022 11.45
Tiedote

Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen nähdään tarpeellisena ja tärkeänä. Erityisesti kannatetaan toimia, joilla helpotetaan ulkomaalaisten henkilötunnuksen saamista. Uudistuksen tiukka aikataulu, sen vaatimat muutokset tietojärjestelmiin ja kustannukset herättävät kuitenkin huolta.

Tämä käy ilmi lausuntopalautteessa, joka koskee lakiluonnoksia henkilötunnusjärjestelmän uudistamisesta. Lausuntoaika oli tammi-maaliskuussa, ja valtiovarainministeriö sai yhteensä 123 lausuntoa viranomaisilta, järjestöiltä, yrityksiltä ja kansalaisilta.

Uudistuksessa mahdollistetaan henkilötunnuksen myöntäminen ulkomaalaisille nykyistä laajemmin ja aikaisemmin ja sähköinen etärekisteröityminen väestötietojärjestelmään sekä luodaan kokonaan uusi yksilöintitunnus henkilötunnuksen rinnalle. Lisäksi ehdotetaan henkilötunnuksen muuttamista sukupuolineutraaliin muotoon siten, että henkilötunnuksesta poistetaan tieto henkilön sukupuolesta. Aikaisemmin ehdotettiin henkilötunnuksen kokonaisuudistusta, mutta sitä ei nähty toteuttamiskelpoisena muun muassa korkeiden kustannusten takia.

Ulkomaalaisen etärekisteröityminen ja sukupuolineutraali henkilötunnus nähdään hyödyllisinä

Lausunnonantajat näkivät ulkomaalaisten etärekisteröinnin väestötietojärjestelmään ja henkilötunnuksen saajien piirin laajentamisen hyödyllisenä. Se nopeuttaa ulkomaalaisen henkilön asiointia Suomessa ja tukee kotoutumista. Organisaatioissa se vähentää tarvetta erillisille henkilön yksilöiville tunnuksille ja niihin liittyvää käsityötä. Riskinä nostettiin esimerkiksi etärekisteröintimenettelyn luotettavuus ja tekninen tietoturva.

Enemmistö lausunnonantajista katsoi, että henkilötunnuksen muuttaminen sukupuolineutraaliksi on kannatettava tavoite. Muutos esimerkiksi ehkäisee sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ja parantaa yksityisyyden suojaa. Erityisesti sukupuolineutraalin henkilötunnuksen hinta suhteessa hyötyihin herätti kuitenkin kritiikkiä lausunnonantajissa.

Uusi yksilöintitunnus jakaa mielipiteitä

Uutta yksilöintitunnusta koskevat lausuntopalautteet olivat jakautuneita. Yksilöintitunnus lisättäisiin väestötietojärjestelmään jokaiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus. Se ei sisältäisi henkilötietoja, mikä sai lausuntopalautteissa kannatusta. Uuden yksilöintitunnuksen katsotaan myös lisäävän tietosuojaa ja henkilöiden yksityisyyden suojaa.

Lakiluonnoksen mukaan uusi yksilöintitunnus tarjoaa erityisesti eri organisaatioille mahdollisuuden käyttää halutessaan toista tunnusta henkilötunnuksen rinnalla. Osa lausunnonantajista katsoi, että yksilöintitunnuksen käyttöönotosta saatavat hyödyt ovat epäselviä ja perustelut jäävät heikoiksi. Lausunnoissa nousi esille myös huolta uuden yksilöintitunnuksen käyttöönoton aiheuttamista kustannuksista. Uudistuksessa kustannuksia hallitaan siten, että uuden yksilöintitunnuksen käyttöönotto on vapaaehtoista organisaatioille.

Seuraavaksi hallituksen esityksen valmistelua jatketaan saatujen lausuntojen pohjalta. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta lukuun ottamatta sukupuolineutraalia henkilötunnusta, joka tulisi voimaan vuoden 2027 alusta. Lakiluonnosten kanssa samaan aikaan lausuntokierroksella olivat henkilötunnuksen käyttöä koskeva informaatio-ohjauksen ja sidosryhmäyhteistyön suunnitelma sekä henkilötunnuksen vaihtamista koskeva arviomuistio.

Lisätiedot:

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117, jarkko.levasma(at)gov.fi
​​​​​​​erityisasiantuntija Henriikka Tammes, valtiovarainministeriö, p. 029 516 0939, henriikka.tammes(at)gov.fi