Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien turvallisuustilannetta on parannettava erityisesti sote- ja opetussektoreilla

Valtiovarainministeriö
18.8.2021 12.41
Tiedote

Kuntien turvallisuustilannetta ja turvallisuustilanteen parantamisen keinoja selvittänyt työryhmä toteaa loppuraportissaan, että kokonaiskuva kuntien turvallisuustilanteesta antaa aihetta turvallisuuden parantamiseen. Erityisesti sote- ja opetustoimialat nousevat esiin sektoreina, joilla uhkaavien ja väkivaltaisten tilanteiden yleisyyteen on haettava ratkaisuja laajalla keinovalikoimalla. Asia ei ole pelkästään kuntien ratkaistavissa, vaan turvallisuuden johtamista ja käytäntöjä on kehitettävä kuntien ja valtion viranomaisten yhteistyönä.

Viranomaisiin ja julkisiin tiloihin kohdistuvat turvallisuusuhat ovat lisääntyneet viime vuosina. Kehityssuunta on nähtävissä niin kuntien turvallisuustilanteita selvittäneissä tutkimuksissa, työhyvinvointiraporteissa kuin julkisten toimijoiden turvallisuuspoikkeamia kuvaavissa tilastoissa. Kuntien työntekijät kokevat enemmän uhka- ja väkivaltatilanteita kuin muut julkisella sektorilla työskentelevät. Myös kuntien luottamushenkilöihin kohdistuu häirintää ja vihapuhetta. 

”Raportti kuntien turvallisuustilanteesta on hälyttävä. Kansalaisia kunnissa palvelevat ja kuntalaisten asioita luottamushenkilönä hoitavat ihmiset ansaitsevat rauhan työlleen,” painottaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Raportissa on käyty läpi monia vaihtoehtoja parantaa lainsäädäntöä. Raportin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä yksi tehokkaimmin turvallisuutta parantavista toimista olisi laajentaa järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia niin, että heillä olisi oikeus tehdä ennakollisia turvallisuustarkastuksia.  Raportissa ehdotetaan myös, että järjestyksenvalvojat voisivat toimia myös kunnanvaltuuston ja kuntayhtymän ylimmän toimielimen julkisissa kokouksissa. Nämä ehdotukset edellyttäisivät lainsäädännön muuttamista.

Raportissa on kiinnitetty myös huomiota kunnan turvallisuuden hallintakeinojen käyttöön, kuten tiedonkulkuun, turvallisuuskoulutuksiin ja yhteistyöhön eri viranomaisten välillä. Se, ettei uhka- ja väkivaltatilanteista ilmoiteta eteenpäin, on ilmeinen ongelma monilla kunnan toimialoilla.

Muutosta on saatava ilmoittamisen toimintatapoihin ja ilmoitusjärjestelmien käytettävyyteen.  
Uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen liittyvää koulutus on myös yksi keskeinen turvallisuuden hallintakeino, johon on jatkossa panostettava kunnan palveluissa. Henkilöstön taidot ja valmius kohdata mahdollisia uhkia on merkittävä tekijä niin tilanteiden hallinnan kannalta kuin myös oman työn hallinnan ja työhyvinvoinnin kannalta.

”Raportin avulla voimme löytää kehittämiskohteet kunnissa ja toivottavasti myös keinot parantaa turvallisuutta laajasti. Asia on yhteinen. Meidän olisikin syytä löytää valtion ja kuntien kesken nopeasti hyviä keinoja turvata toiminta kunnissa,” Paatero patistaa. 

Lisätietoja
työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero