Hyppää sisältöön
Media

EU-puheenjohtajuus
Suomi painottaa talous- ja rahoitusasioissa kilpailukykyä, ilmastoa ja turvallisuutta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2019 8.15
Tiedote
Mika Lintilä.

Suomi esittelee puheenjohtajuuskautensa työohjelman EU-maiden valtiovarainministereille Brysselissä tiistaina 9. heinäkuuta. Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Mika Lintilä.

”Pyrimme puheenjohtajana parantamaan unionin kilpailukykyä ja sosiaalista eheyttä, etenemään merkittävästi ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä suojelemaan Euroopan kansalaisia sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta. Tässä työssä myös talous- ja rahoitussektorilla on merkittävä rooli”, ministeri Lintilä sanoo.

Pääomamarkkinaunionia kehitettävä

Rahoitusmarkkina-asioissa Suomi jatkaa työtä pankkiunionin vahvistamiseksi ja pääomamarkkinaunionin kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa Euroopan pankkisektorin kestävyyttä ja joustavuutta sekä lisätä rajat ylittäviä investointeja.

Suomi pyrkii muun muassa

  • aloittamaan keskustelut pääomamarkkinaunionin tiekartasta
  • edistämään neuvostossa auki olevia lainsäädäntöasioita, kuten kestävän rahoituksen kokonaisuutta
  • pääsemään EU:n parlamentin ja komission kanssa sopuun joukkorahoituksen EU-sääntelystä.
  • ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta sekä hybridi- ja kyberuhkia rahoitusalalla.

EU2019FI-taustoituksia:

Kestävä rahoitus: sijoitusten kestävyyden luokittelu
Joukkorahoitusta yli rajojen: yrityksille lisää rahoitusmahdollisuuksia
Yhteisiä toimia hybridiuhkien torjumiseksi

Tehokasta ja oikeudenmukaista verotusta

Suomi edistää oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta verotusta, joka tukee talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Samalla on tarkoitus jatkaa työtä veropetosten ja veronkierron estämiseksi.

Suomen puheenjohtajuuskaudella keskustellaan muun muassa

  • arvonlisäverotuksesta
  • energiaverotuksesta ja muusta valmisteverotuksesta
  • tehokkaasta ja oikeudenmukaisesta maailmanlaajuisesta verojärjestelmästä.
  • yhteisestä yhteisöveropohjasta
  • digitaalisen talouden verotuksesta.

Talouspolitiikan koordinaatiossa Suomi pyrkii yksinkertaiseen ja tehokkaaseen kehikkoon, jossa jokainen jäsenvaltio vastaa omasta talouspolitiikastaan.

Valtiovarainministerit aktiivisemmin ilmastotyöhön

Suomi aikoo nostaa esille EU:n valtiovarainministerien roolin kasvattamisen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tavoitteena on laatia ministereille yhteinen toimintasuunnitelma asiasta.

Euroopan turvallisuuteen kytkeytyy eurooppalaisen kehitysrahoitusjärjestelmän kehittäminen, jota tehdään yhteistyössä ulkoasiainneuvoston kanssa. Työllä pyritään puuttumaan muuttoliikkeen juurisyihin Lähi-idässä ja Afrikassa.

Maakohtaiset suositukset jäsenmaille

Neuvoston on määrä hyväksyä maakohtaiset suositukset jäsenmaille. Suositukset ovat osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jossa koordinoidaan jäsenmaiden budjetti- ja talouspolitiikkaa.

Lisäksi neuvoston asialistalla on tilannekatsaus EU:n tulevan rahoituskehyksen omista varoista eli tulopuolesta. Puheenjohtajana Suomen tavoitteena on selkeyttää keskustelua mahdollisista uusista omista varoista.

Maanantaina 8. heinäkuuta ministeri Lintilä osallistuu euroryhmän kokoukseen. Suomi ei johda puhetta euroryhmässä, vaan ryhmällä on pysyvä puheenjohtaja.

Neuvoston aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)
Euroryhmän aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Niina Nurkkala, puh. 050 347 2661
EU-puheenjohtajuuskauden mediapalvelu, puh. 02955 30269, press(at)vm.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Mika Lintilä Rahoitusmarkkinat Talousnäkymät Verotus