Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2018 10.25
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä ryhtyy selvittämään, miten kotitalouksien velkaantumista voitaisiin hillitä. Selvitystyön taustalla on muun muassa suurten taloyhtiölainojen yleistyminen.

Suomen kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Lisäksi kotitaloudet ovat velkaantuneet epäsuorasti, kun suurten taloyhtiölainojen käyttö on yleistynyt rakennettaessa uusia asuntoja. Kokonaiskuvaa velkaantumisesta hämärtää myös se, että kotitaloudet ottavat entistä enemmän lainaa muualta kuin perinteisiltä pankeilta.

Viranomaiset ovat pyrkineet hillitsemään velkaantumisen riskejä esimerkiksi kiristämällä lainakattoa ja nostamalla asuntolainojen riskipainotusta pankkien vakavaraisuuslaskennassa. Lainsäädäntö ei silti sisällä riittävän kattavia välineitä, joilla kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin rajoittaa.

Keinojen yhdistely on toiminut maailmalla

Muualla maailmassa viranomaiset ovat puuttuneet liialliseen velkaantumiseen esimerkiksi niin, että yksittäinen velallinen voi saada vain tietyn määrän lainaa. Jotkut maat rajoittavat lainan koon tai sen hoitokustannusten suhdetta lainanottajan tuloihin. Muita keinoja ovat lainojen lyhennysvelvoite ja takaisinmaksuajan enimmäispituuden rajoitus.

Kansainvälisten kokemusten perusteella viranomaiset voivat eri keinoja yhdistelemällä hillitä velkaantumisen kasvua. Lainanottajan maksukykyä koskevat välineet hillitsevät asuntojen hinnannousua ja velkaantumisen kasvua erityisesti nousukaudella.

Työryhmä tekee ehdotuksia lainsäädännöksi

Työryhmän tehtävänä on

  • arvioida keinoja, joilla voidaan ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista ja sen haittoja
  • arvioida tehokkaita välineitä kansainvälisten kokemusten perusteella
  • tehdä lainsäädäntöehdotukset, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo asetti työryhmän perjantaina 31. elokuuta. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Leena Mörttinen valtiovarainministeriöstä, ja ryhmässä on jäsenet valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Finanssiala ry:stä ja Takuusäätiöstä. Työryhmä toimikausi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. maaliskuuta.

Leena Mörttinen: Mistä välineet hallitsemattoman velkaantumisen estämiseen? (kolumni 31.8.)
Asettamispäätös ja muut asiakirjat (hankesivut)
Suomea varoitettiin rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta (uutinen 28.11.2016)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen, puh. 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi