Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska utreda sätt att dämpa hushållens skuldsättning

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2018 10.25
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp ska ta reda på vilka sätt det finns att motverka hushållens skuldsättning. En av de bakomliggande orsakerna är bland annat att stora husbolagslån blivit vanligare.

Hushållens skuldsättning ligger på historiskt hög nivå i Finland. Därtill har många hushåll indirekta skulder som följer av att stora husbolagslån blivit vanligare i samband med nya bostäder.   Den övergripande bilden av skuldsättningen fördunklas också av att hushållen tar allt mer lån av andra instanser än vanliga banker. 

Myndigheterna har försökt minska skuldsättningsrisker till exempel genom att skärpa lånetaket och höja riskvikterna för bolån i bankernas solvensberäkning . Lagstiftningen innehåller dock inte tillräckligt omfattande instrument som kunde hjälpa hushållen att inte hamna i  för stora skulder.

Kombinerade metoder har fungerat ute i världen

I andra delar av världen har myndigheterna ingripit i en för hög skuldsättning till exempel så att en enskild låntagare kan få bara en viss lånesumma.  Vissa länder fastställer gränser för förhållandet mellan lånets storlek eller låneutgifterna och låntagarens inkomster.  Övriga metoder är krav på amortering av lån och begränsad återbetalningstid.

Utifrån erfarenheterna på internationell nivå kan myndigheterna kombinera olika metoder för att dämpa den ökande skuldsättningen.  Instrument som gäller låntagarens betalningsförmåga drar ner bostädernas prisökning och dämpar ökningen i skuldsättning i synnerhet under högkonjunktur.

Arbetsgruppen tar fram förslag till lagstiftning

Arbetsgruppen ska

  • bedöma metoder som kan förebygga hushållens för hög skuldsättning och skuldrisker
  • komma på effektiva instrument utifrån erfarenheterna på internationellt plan
  • komma med förslag till lagstiftning som hjälper att uppnå målen

Finansminister Petteri Orpo tillsatte arbetsgruppen fredagen den 31 augusti. Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Leena Mörttinen vid finansministeriet. De övriga medlemmarna kommer från finansministeriet, justitieministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Finanssiala ry och Garantistiftelsen. Mandattiden börjar den 1 september och pågår fram till den 31 mars. 

Beslut om tillsättande och andra dokument (projektsidorna)

Finland varnades om finansieringssystemets sårbarhet (nyhet 28.11.2016)

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, arbetsgruppens ordförande, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi