Hyppää sisältöön
Media

Finansministeriet beviljade understöd för främjandet av digitalisering

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2017 9.38
Pressmeddelande

Finansministeriet har beslutat att bevilja nio projekt understöd för kostnader på grund av främjandet av digitalisering, produktivitet och kostnadsbesparingar i kommunerna.

Understöd beviljades Tavastehus, Grankulla, Jakobstad, Åbo och Varkaus stad, Tusby och Tyrnävä kommun, Tammerfors stadsregion samt Lempäälä kommuns och Nokia och Ylöjärvi stads samarbetsprojekt. Understödsbeloppen beror på de sammanlagda kostnaderna och de varierar mellan 7 000 och 37 860 euro.

Understöd beviljas tre slags objekt:

  • Kommunala försök, om detta effektiviserar försöksresultatens genomslagskraft ur produktivitets- och besparingsperspektiv samt utnyttjandet av resultaten inom hela kommunfältet.
  • Verkställandet av medel som hittats i samband med Digikommunförsökets spar- och produktivitetsutredning som gällde digitalisering och digiförsök.
  • Påverkarkommunerna som anmält sig till digikommunförsöket hade möjlighet att ansöka om understöd för sin roll som främjare av verksamheten, serviceprocesserna eller digitaliseringsutvecklingen i försökskommunerna.

Antalet understödsansökningar var sammanlagt 14. Ansökningarna utvärderades i första hand i förhållande till de tre möjliga ansökningsobjekten samt det övergripande rikstäckande läget. Ansökningarna relaterades dessutom till andra kommunala digitaliseringsprojekt som pågår i landet. Ansökningarna bedömdes även med tanke på hur innovativa, konkreta, genomförbara och kundorienterade de är.

Uppmärksamhet fästes även vid hur projektresultaten distribueras och hur öppna de nya lösningarna är för andra kommuner. Upphandlingar av anordningar och kostnader som följer av dem har inte understötts.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi 

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT