Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministerit käsittelevät veronkierron torjuntaa ja Kreikkaa

Valtiovarainministeriö
17.2.2017 15.08
Tiedote
Arkistokuva: EU

Valtiovarainministeri Petteri Orpo edustaa Suomea Ecofin-neuvostossa ja euroryhmässä.

Ecofin-neuvosto kokoontuu Brysselissä tiistaina 21. helmikuuta.

Valtiovarainministerit käsittelevät EU:n komission direktiiviehdotusta veronkiertämisen torjunnasta. Ehdotuksen tarkoituksena on estää se, että yritykset välttävät veroja käyttämällä hyväkseen verokohtelun eroavuuksia eri maiden välillä (niin sanotut hybridijärjestelyt). Ehdotus täydentää viime heinäkuussa hyväksyttyä direktiiviä ja liittyy komission laajaan yritysveropakettiin.

Suomi kannattaa direktiivin tavoitteita ja pitää tärkeänä, että asiasta päästään sopuun tässä kokouksessa.

Komission tiedote yritysverouudistuksesta (25.10.)

Käsittelyssä vastuuvapaus vuoden 2015 talousarviosta

Ecofin-neuvosto ottaa kantaa siihen, voidaanko komissiolle myöntää vastuuvapaus vuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta. Neuvosto antaa asiasta suosituksen EU:n parlamentille, joka päättää asiasta lopullisesti.

Suomi voi hyväksyä suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä. Suomi painottaa, että varainhoitoa on parannettava edelleen kaikilla EU:n politiikka-aloilla. Tässä yhteydessä on huomioitava lainsäädännön ja hallinnoinnin yksinkertaistaminen sekä valvonnan kustannustehokkuus. Maksujen kokonaisvirhetasoa on Suomen mielestä pienennettävä.

Tilintarkastustuomioistuimen tiedote vuosikertomuksesta (13.10)

Yhteistyöhaluttomista maista laaditaan listaa

Ministerit käsittelevät listan laatimista EU:n ulkopuolisista maista, jotka eivät noudata verotuksessa hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia. Suomi kannattaa hanketta.

Lisäksi Ecofin-neuvosto antaa päätelmät ensi vuoden talousarvion suuntaviivoista.

Neuvoston ennakkotiedote

Kreikan julkinen talous kohenee

Euroryhmä kokoontuu Brysselissä maanantaina 20. helmikuuta.

Ministerit saavat tilannekatsauksen Kreikan lainaohjelmasta. Ohjelman toisen väliarvion tilanteesta kertovat instituutiot eli EU:n komissio, Euroopan keskuspankki, Euroopan vakausmekanismi ja Kansainvälinen valuuttarahasto.

Euroryhmä arvioi tilannekatsauksen perusteella edellytyksiä sopia toisesta väliarviosta. Väliarvion hyväksyminen on edellytys sille, että Kreikka voi nostaa lainaohjelmastaan uusia lainaeriä.

Kreikan talous kääntyi viime vuonna kasvuun ja julkinen talous on kehittynyt odotettua paremmin. Maalla ei ole merkittäviä rahoitustarpeita lähikuukausina. Jotta kehitys jatkuisi myönteisenä, on tärkeää päästää yhteisymmärrykseen toisesta väliarviosta mahdollisimman pian.

Lisäksi euroryhmä keskustelee EU:n komission talousennusteesta ja liiketoiminnan esteistä euroalueella.

Euroryhmän ennakkotiedote

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Finanssineuvos Pekka Morén (Kreikka), puh 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Petteri Orpo Talouspolitiikka Verotus