FI SV

Digitalisaatiota tukevia asiantuntijatehtäviä siirretään Väestörekisterikeskukseen 1.1.2018 alkaen

Valtiovarainministeriö 23.11.2017 12.00
Tiedote
Digitalisaatiota tukevia asiantuntijatehtäviä siirretään Väestörekisterikeskukseen 1.1.2018 alkaen

Valtioneuvosto antoi 16.11.2017 asetuksen Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä. Digitalisaatiota tukevia asiantuntijatehtäviä kootaan Väestörekisterikeskukseen 1.1.2018 alkaen.

Asetuksen avulla valtiovarainministeriö haluaa kehittää toiminnan digitalisaation toimeenpanoa hallinnonalallaan siten, että valtiovarainministeriö keskittyy jatkossa selkeämmin strategisiin sekä linjaaviin tehtäviin ja Väestörekisterikeskus toimeenpaneviin ja kehittäviin tehtäviin.

Tavoitteena julkisen hallinnon digitalisoinnin tehostaminen

Siirtyvät tehtävät tukevat Väestörekisterikeskuksen nykyistä tehtäväkokonaisuutta ja niillä tavoitellaan julkisen hallinnon digitalisoinnin asiantuntijuuden, osaamisen ja tietopohjan vahvistamista. Siirtyviä tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla sekä Valtorissa.

Jatkossa Väestörekisterikeskus valmistelee ja kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja ohjeita. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa näitä koskevia asiantuntijapalveluja sekä kokoaa yleistä tilannekuvaa. Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä välineitä ja kehitysympäristöjä.

Valtiovarainministeriöstä siirtyvät tehtävät koskevat esimerkiksi JHS- ja VAHTI-toimintaa sekä hankearviointia ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittämistä. Valtorista siirtyvät Valtorin ulkopuolisten konsulttien tuottamat tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut. Palveluiden ja kehittämishankkeiden nykyisille asiakkaille ei aiheudu siirrosta merkittäviä muutoksia.

Samassa yhteydessä siirretään Kansalaisneuvonta-palvelu Valtiokonttorilta Väestörekisterikeskukseen.

Lisätietoja:

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Aku Hilve, puh. 0295 530 088, aku.hilve(at)vm.fi
Väestörekisterikeskus, ylijohtaja Janne Viskari, puh. 0295 535 022, janne.viskari(at)vrk.fi
Valtori, tietoturvapäällikkö Olli Joronen, puh. 0295 505 027, olli.joronen(at)valtori.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT VAHTI