Hallituksen esitysluonnos koskien kuntalain muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamista lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö 5.6.2019 14.50
Tiedote
Hallituksen esitysluonnos koskien kuntalain muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamista lausuntokierrokselle

Luonnoksessa kuntalain muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 §:n ja 144 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä. 

Luonnoksessa kuntalain muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että jatkovalitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys.

Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1. tammikuuta 2020. Lausuntoaika on 5.6.-6.9.2019

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta. Sivuilta löytyy lausuntopyyntö liitteineen.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Lisätietoa:

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos, p. 295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat