Lausuntoyhteenveto
Turvallisuusverkkoasetuksen muutosehdotuksesta 20 lausuntoa

Valtiovarainministeriö 15.5.2020 8.57
Tiedote

Yhteenveto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta saaduista lausunnoista on valmistunut.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella 30.4.2020 asti. Valtiovarainministeriö sai 20 lausuntoa asetusluonnoksesta.

Lausuntopyyntö liitteineen sekä lausuntoyhteenveto ovat nähtävissä asetuksen uudistamishankkeen hankesivulla.

Asetuksen työstäminen jatkuu valtiovarainministeriössä. Tavoitteena on, että asetus saatettaisiin valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi kesäkuussa 2020 ja asetuksen muutos tulisi voimaan 1.7.2020.

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) muutoksella (53/2019) säädettiin viranomaisradioverkon (Virve) sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotannosta turvallisuusverkkolain mukaisina palveluina. Ehdotetuilla asetuksen muutoksilla on tarkoitus tehdä turvallisuusverkkoasetukseen mainitusta lain muutoksesta johtuvat lisäykset sekä muutamia muita vähäisiä tarkistuksia.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 02955 30515, eeva.lantto(at)vm.fi