Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissammanfattning
20 utlåtanden om förslaget till ändring av förordningen om säkerhetsnätet

Finansministeriet
15.5.2020 8.57
Pressmeddelande

Sammanfattningen av utlåtandena om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät är färdig.

Utkastet till statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät var på remiss ända till utgången av april. Finansministeriet fick 20 utlåtanden om förordningsförslaget.

Begäran om utlåtande, inklusive bilagor, samt remissammanfattningen kan läsas på reformprojektets projektportal.

Finansministeriet fortsätter att bearbeta förordningen. Målet är att förordningen överlämnas till statsrådets allmänna sammanträde för beslut i juni 2020 och att den ändrade förordningen träder i kraft vid ingången av juli.

Ytterligare information:

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 02955 30515, eeva.lantto(at)vm.fi