Millaista monipaikkaisuutta Suomeen

Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta

Kaksoiskuntalaisuus on ollut usein esillä Suomessa eri yhteyksissä eri aikoina. Tässä selvityksessä on tarkasteltu kaksoiskuntalaisuuden vaikutuksia mm palveluihin, verotukseen, valtionosuusjärjestelmään, kuntalaisten osallistumiseen, äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen. Lisäksi on kuvattu yhteiskunnallista kehitystä ja sen vaikutuksia ihmisten toimintaan monipaikkaisuuden näkökulmasta.
Useat ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän koti- ja kesäasuntopaikkakuntansa välillä. Myös erilaiset työskentelyn joustot ja digitalisaation kehitysvaikuttavat kansalaisten asumiseen ja oleskeluun eri paikkakunnilla. Voidaankin todeta, että suomalainen kaksoiskuntalaisuus on nykyään monipaikkaisuutta. Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta on tehty Tulevaisuuden kunta asiantuntijaryhmässä ja sitä on ohjannut Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen ryhmä. Työtä vauhdittamaan kutsuttiin sparrariryhmä.