Rakentaminen 2016

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti

Suomessa rakentamisen käänne parempaan on selvästi nähtävissä ja esimerkiksi viimeisimmät rakentamisen liikevaihtoa, myyntiä, palkkakehitystä ja työllisyyttä koskevat tiedot ovat hyvin myönteisiä. Viime vuoden asuntoaloitukset nousivat noin 30 000:een. Aloitukset kasvoivat siten yli 15 % edellisvuodesta.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi asuntorakentamisen olevan vilkasta kuluvana vuonna ja teollisuusrakentamisen arvioidaan niin ikään vauhdittuvan suurten investointien takia. Lisäksi liikerakentaminen, kuten kauppakeskusten rakentaminen, on vilkastumassa. Myös maa- ja vesirakentamisen indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti.

Raksu ennustaa koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan v. 2016 noin 3 – 4 % ja ennuste tämän vuoden asuntoaloituksille on 28 000 - 29 000 asuntoa. Asuntojen korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen, mutta hidastuvan noin 2 prosenttiin. Talonrakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan maltillisesti. Rakennusalan työllisyysodotus on myönteinen.